Belgian Oncology News

Web weergave

De laatste tijd is de titel van dit nummer van de Four Tops uit 1965 regelmatig spontaan bij mij opgekomen. In het lied zingt de zanger dat hij vroeger samen met zijn vriendin altijd naar hetzelfde liedje luisterde, maar nu ze niet meer samen zijn, vindt hij het nummer opeens veel minder.

EDITORIAAL

Binnen de Europese Vereniging voor Urologie (EAU) heeft de werkgroep die zich buigt over de prostaatkankerrichtlijnen, recent een systematische literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan wat de impact is van het jaarlijks aantal uitgevoerde radicale prostatectomieën (caseload) door een uroloog of binnen een urologische dienst op de oncologische en niet-oncologische uitkomsten. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het toonaangevend vakblad European Urology (1).

IN THE PICTURE

De 15de editie van de Belgische Respiratoire Oncologie Update Meeting, georganiseerd onder de auspiciën van de Belgische Respiratoire Vereniging en voorgezeten door prof. dr. Johan Vansteenkiste, vond plaats op zaterdag 16 oktober als een hybride meeting die de participanten toeliet om zowel fysiek als vanop afstand deel te nemen via een livestream vanuit de Roularta-studio's in Zellik.

HIGHLIGHTS

Op 4 oktober 2021 vond de Update on the Treatment of Melanoma plaats bij Roularta HealthCare. Prof. dr. Bart Neyns (UZ Brussel) en dr. Annemie Rutten (GZA) modereerden de sessies. Dr. Gil Awada, dr. Justine Lauwyck en dr. Yannick van Herck stelden hun onderzoek voor tijdens de Junior Talk.

HIGHLIGHTS

In de Lancet Haematology van oktober 2021, presenteerden prof. H. Ludwig et al. een overzicht van een uitgebreid literatuuronderzoek van het European Myeloma Network om tot aanbevelingen te komen rond het belang van covid-19-vaccinatie bij patiënten met multipel myeloma (MM). Professor Michel Delforge, hematoloog van het UZ Leuven, geeft hierbij een samenvatting.

HIGHLIGHTS

Hoewel we niet langer in een totale crisissituatie verkeren, is covid-19 allesbehalve verdwenen en zal het waarschijnlijk nog lang onze samenleving en gezondheidszorg beïnvloeden. Deze sessie van de ImmunoScience Academy bracht enkele experts samen om te bespreken waar we vandaag staan. Daarnaast werd de impact van covid-19-infectie en -vaccinatie bij patiënten met oncologische en hematologische maligniteiten besproken. Een samenvatting.

HIGHLIGHTS

Tijdens het virtueel labobezoek, georganiseerd door Stichting tegen Kanker op 28 oktober 2021, konden we een kijkje nemen in één van de gefinancierde projecten. Zo voert het onderzoeksteam van prof. Geert Berx (CRIG, UGent) fundamenteel onderzoek uit naar de identificatie van pathways die samenwerken met de transcriptiefactor ZEB1 in de initiatie en metastasering van triple-negatieve borstkanker. Hiervoor maken ze gebruik van borstkankerorganoïden, muismodellen en single-cell technologie.

INNOVATIE

Het grootste probleem met gerichte geneesmiddelen is het optreden van resistentie. De groep van prof. Chris Marine (VIB/KULeuven) heeft populaties van residuele cellen in een melanoom ontdekt die daartoe bijdragen, en beschrijft de cruciale rol die een van die cellen speelt.

DOSSIER

Digestieve kankers vertegenwoordigen de meerderheid van de kankers, maar worden helaas minder vaak in de kijker gezet. Omdat de povere genezingskansen van dergelijke gemetastaseerde ziekte een erg zware psychologische belasting betekenen, heeft het farmaceutisch bedrijf Servier een initiatief gelanceerd om patiënten met gevorderde digestieve kankers een betere psychologische ondersteuning aan te bieden.

SUPPORTIEVE ZORGEN