Web weergave

Herfst 2021. Straks rij ik naar Brussel om de uitreiking van de Galenusprijs mee te maken. Live!!! We kunnen/mogen opnieuw live naar een meeting. Contact hebben met anderen. Networking. Eindelijk beheerst corona ons leven niet meer. Toch niet meer in dezelfde mate als in het voorbije anderhalf jaar. Al mogen we niet te vroeg victorie kraaien. Maar een succesvolle vaccinatiecampagne heeft onze levenskwaliteit opnieuw de hoogte in gestuwd. En dat geeft moed aan de burger. Al is de weg naar het vroegere normaal nog heel lang...

EDITORIAAL

Terwijl immuuncheckpointinhibitoren (ICPI's) meer en meer worden ingezet bij verschillende kankertypes, is hun rol in de behandeling van sarcomen tot op heden nog onduidelijk. Omwille van de slechte prognose bij (uitgezaaide) sarcomen en de nood aan effectieve therapieën, heeft het UZ Gent onder leiding van medisch oncoloog dr. Lore Lapeire de eerste systematische review met meta-analyse uitgevoerd, recent gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift European Journal of Cancer (1), die de huidige stand van zaken omtrent immuuntherapieën voor deze zeldzame kankers weergeeft.

IN THE PICTURE

Bij patiënten met prostaatkanker met een hoog risico op uitzaaiingen in het bekken, was preventieve bestraling van de lymfeklieren in het volledige bekken tot voor kort controversieel. Een internationaal onderzoek onder leiding van prof. dr. Gert De Meerleer, dr. Charlien Berghen en prof. dr. Steven Joniau van UZ Leuven, gepubliceerd in Lancet Oncology, bracht hier verandering in.

IN THE PICTURE

De Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (BMUC) organiseerde op 30 september 2021 een nationale Post Conference Meeting om enkele hoogtepunten te geven van ASCO, EAU, ESMO en ESTRO van dit jaar. De meeting werd voorgezeten door prof. Wouter Everaerts en prof. Sylvie Rottey, en samengevat door een panel van experten. De meeting vond plaats in Brussel, en kon ook gevolgd worden via een livestream.

HIGHLIGHTS

De BGDO organiseerde op 7 september haar derde meeting dit jaar. Prof. dr. Eric Van Cutsem (UZ Leuven) en prof. dr. Marc Peeters (UZ Antwerpen) (moderatoren), prof. dr. Marc Van den Eynde (UCL Saint-Luc Brussel), prof. dr. Hans Prenen, prof. dr. Jean-Luc Van Laethem (ULB Erasme Brussel), prof. dr. Jeroen Dekervel (UZ Leuven) (sprekers) en dr. Leen Mortier (AZ St. Maarten), prof. dr. Karen Geboes (UZ Gent) en prof. dr. Anne Demols (panelleden) behandelden de nieuwe gegevens van ASCO en ESMO World Congress 2021.

HIGHLIGHTS

Ook dit jaar kozen de organisatoren van ESMO, al sinds enkele jaren het belangrijkste Europese oncologische congres, ervoor om hun jaarlijks congres virtueel te houden. Al werden de sprekers wel uitgenodigd naar een centrale locatie, waardoor de deelnemers die keken naar de streaming van de beelden, toch meer het idee hadden dat ze een live meeting volgden.

HIGHLIGHTS

Steeds meer patiënten met epitheliaal ovariumcarcinoom krijgen een PARP-inhibitor (PARPi) als eerste therapie na de positieve resultaten in de studies SOLO1 (1), PAOLA-1 (2)en PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 (3) waarin olaparib de tijd tot recidief in BRCA1/2-gemuteerde ziekte verlengde en niraparib de PFS verlengde, ongeacht de homologe-recombinatiestatus.

HIGHLIGHTS

Een belangrijke presentatie gedurende het presidentiële symposium op deze ESMO 2021 was het resultaat van de KEYNOTE-826-studie bij vrouwen met een recurrente of uitgezaaide baarmoederhalskanker die nog niet eerder systemische chemotherapie hebben gekregen en niet langer in aanmerking kwamen voor curatieve behandelingen.

HIGHLIGHTS

In dit nummer zijn we in gesprek gegaan met de 57-jarige interventieradioloog, dr. Warner Prevoo (UMC Utrecht), die momenteel nog behandeld wordt voor gevorderde longkanker.

TESTIMONIAL

Het Frans bedrijf Mablink Bioscience heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die toelaat om antilichaam-drugconjugaten (ADC's) van de derde generatie te ontwikkelen met een hogere dosis cytotoxische drugs, die langer in de circulatie kunnen blijven en zorgen voor een hogere werkzaamheid van de doelgerichte therapie.

INNOVATIE

De vijfjaarsoverleving van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met kanker is de voorbije vijf decennia enorm verhoogd, waardoor Europa momenteel zo'n 500.000 overlevers van kinderkanker telt. Deze overlevers hebben echter een hoog risico op langetermijneffecten van hun kankerbehandeling, met een grotere morbiditeit en hogere mortaliteit in het latere leven ten opzichte van leeftijdsgenoten.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Het palliatief zorgdomein kent ook in België zijn uitdagingen. De palliatieve zorgorganisatie is echter nog onvoldoende uitgewerkt voor verschillende doelgroepen en zou veel vroeger in het ziekteproces aan bod moeten komen. Met het COMPAS-project, gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker (KOTK), heeft de UGent kritische succesfactoren in kaart gebracht die belangrijk zijn voor de toekomstige palliatieve zorgorganisatie.

SUPPORTIEVE ZORGEN