Belgian Oncology News

Web weergave

Vindt u het ook zo'n mooie foto op de eerste pagina van deze nieuwe BOhN? Post-ASCO 2021, was één van de eerste meetings sinds het begin van de coronapandemie begin maart 2020, waar artsen en mensen uit de industrie, op een veilige manier, terug met elkaar een praatje konden slaan tussen de verschillende sessies door.

EDITORIAAL

Gynaecoloog-oncoloog dr. Ignace Vergote is inmiddels professor emeritus (UZ/KU Leuven), maar blijft nog zeer actief met wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt uit twee recent gepubliceerde artikels in het toonaangevende vakblad The Lancet Oncology dit jaar, waaraan hij heeft meegewerkt.

IN THE PICTURE

De pandemie, die sinds maart 2020 aan de gang is, heeft invloed gehad in de oncologie, zowel op de patiënten als op de zorgverstrekkers. Maar over welke impact gaat het en hoe groot is die? Om dat na te gaan, hebben onderzoekers een studie uitgevoerd bij 109 oncologen in 18 Europese landen en het Amerikaanse continent (1). Prof. Guy Jerusalem (CHU Sart-Tilman, ULiège), die de studie heeft geleid, vertelt er ons meer over.

IN THE PICTURE

Het 17de Thoracale Oncologie Lentesymposium, een gezamenlijk initiatief van het UZ Gent en UZA, vond digitaal plaats op 24 april 2021.

HIGHLIGHTS

Op 20 april 2021 vond de eerste virtuele post-ASCO GU 2021-meeting plaats vanuit de studio's van Roularta Healthcare. Zowel nationale als internationale topsprekers gaven een overzicht van de hoogtepunten op ASCO GU 2021 in hun domein van expertise. Dit verslag geeft een samenvatting van hun uiteenzettingen weer.

HIGHLIGHTS

Prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd medische oncologie in het UZ Antwerpen, gaf toelichting bij een aantal presentaties die hij selecteerde uit het aanbod van ASCO 2021 in het digestieve domein.

HIGHLIGHTS

Prof. dr. Veerle Surmont, thoracaal oncoloog in het UZ Gent, selecteerde verschillende interessante communicaties tijdens ASCO 2021. Vooreerst waren er enkele belangrijke updates met betrekking tot de (neo)adjuvante behandeling van de vroege stadia van niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Daarnaast was er ook nieuws uit de hoek van de lokale behandelmodaliteiten en de aanpak van de gevorderde stadia van NSCLC.

HIGHLIGHTS

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC baseerde zijn selectie van het ASCO 2021-congres op nieuwe data die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

HIGHLIGHTS

Op de ASCO-bijeenkomst van 2021 werden in totaal 112 presentaties gegeven (16 mondeling en 96 posters) over gynaecologische kankers, zegt prof. Jan Vermorken (medische oncologie, UZA). De meerderheid in eierstokkanker, gevolgd door baarmoeder- en baarmoederhalskanker, waaruit de grote aandacht voor dit soort kankers blijkt.

HIGHLIGHTS

Anti-PD-1-therapie wordt getest als eerstelijnsbehandeling van recidiverende en/of gemetastaseerde nasofaryngeale kanker (NPC), zoals gepresenteerd in twee abstracts (1,2). Tot voor de ASCO-bijeenkomst van 2021 was de standaardbehandeling voor dit type carcinoom een combinatie van cisplatine met gemcitabine om de drie weken, met een klinisch significant verschil in OS (p=0,0025) ten gunste van deze behandeling, vergeleken met fluorouracil plus cisplatine (2). Dr. Jean-Pascal Machiels (UCL, Brussel) geeft een stand van zaken.

HIGHLIGHTS

Naar jaarlijkse traditie mocht prof. Dr. Martine Piccart deze 24ste post-ASCO-meeting afsluiten met het belangrijkste nieuws rond borstkanker. In deze bespreking beperken we ons tot de OlympiA-studie, het misschien wel belangrijkste nieuws op deze ASCO, en de studies in luminale borstkanker. Op onze website kunt u binnenkort een uitgebreid artikel over de highlights in borstkanker raadplegen.

HIGHLIGHTS

Van 9-21 juni vond, voor de tweede maal sinds de start van de pandemie, het volledig virtuele congres van de European Hematology Association plaats. Deelnemers van over de hele wereld konden vanaf hun bureau thuis of op kantoor de presentaties volgen en met elkaar in contact komen, zoals we dat allemaal gewend zijn geraakt in het afgelopen jaar.

HIGHLIGHTS

Op donderdagavond 27 mei organiseerde Roche zijn eerste Medical PopUp Meeting in de studio's van Roularta Healthcare. De focus van deze Medical PopUp events ligt op educatie van artsen naar aanleiding van een 'unmet need' in de klinische praktijk.

HIGHLIGHTS

De 16de Internationale Conferentie over Maligne Lymfoom (ICML 2021) werd niet in Lugano, maar digitaal gehouden van 18 tot 22 juni. De doelstelling van het organiserende comité was om wetenschappers wereldwijd te inspireren met recente en relevante informatie over lymfoïde maligniteiten.

HIGHLIGHTS

In 2020 was colorectale kanker in Europa de op een na meest gediagnosticeerde kanker (520.000 nieuwe gevallen) en eveneens de op één na meest voorkomende kankergerelateerde doodsoorzaak (245.000 doden). Een groot deel van deze tumoren zijn echter te voorkomen. Een eerdere studie in negen Europese landen toonde aan dat 20% van de colorectale kankers toe te wijzen zijn aan het niet naleven van de aanbevelingen voor een gezonde levensstijl zoals een gezond gewicht, voldoende fysieke activiteit, niet roken en een beperkte alcoholinname.

UPDATES

Voor dit nummer zijn we in gesprek gegaan met epidemioloog, prof. dr. Pierre Van Damme (UAntwerpen), die zo'n 15 à 16 jaar geleden getroffen werd met een zeldzame vorm van non-Hodgkinlymfoom.

TESTIMONIAL

Diepe ademhalingsstop (DIBH) is één van de technieken die gebruikt wordt om de bestralingsdosis van het hart bij borstkankerpatiënten te minimaliseren. Complexere bestralingstechnieken, zoals IMRT en VMAT, hebben echter een langere beam-on time, waardoor vele, korte en opeenvolgende DIBH's nodig zijn.

INNOVATIE

Het glioblastoom reageert niet op de huidige behandelingen en met name immunotherapie. De antitumorale immuniteit zou tekortschieten als gevolg van de werking van tumorinfiltrerende immuuncellen, waaronder vooral macrofagen.

DOSSIER

Macht wordt gewoonlijk geassocieerd met dominantie en dwang, maar ook in de arts-patiëntrelatie bestaat er een soort van machtsdynamiek. Zo heeft prof. Edgard Eeckman, communicatiemanager in het UZ Brussel, in zijn doctoraat de afhankelijkheidsrelatie beschreven die een patiënt ervaart tot diens zorgverstrekker. Deze afhankelijkheid creëert een machtsrelatie, waarbij de patiënt (het gevoel van) de controle over zijn bestaan (deels) verliest. Door patient empowerment kan men dit echter tot het minimum beperken.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Patiënten met uitgezaaide longkanker hebben een hoge symptoomlast en een verminderde levenskwaliteit (QoL). Vroegtijdige palliatieve zorg (VPZ) kan bij deze patiënten de QoL, gemoedstoestand, maar ook de overleving significant verbeteren. Hierin zouden bepaalde copingstrategieën een belangrijke rol kunnen spelen.

SUPPORTIEVE ZORGEN