Belgian Oncology News

Web weergave

Laat ik u, na het lezen van de titel van dit editoriaal, onmiddellijk geruststellen. Dit is geen oorlogstaal en ook geen uiting van een politieke ambitie om ooit nog eens een burgemeesterssjerp te omgorden. Verre van zelfs. Bij het overlopen van de inhoudstafel van deze Belgian Oncology & Hematology News, valt nog steeds de nieuwe look op - daar hadden we het de vorige keer al uitgebreid over - maar ook kijk ik met verwondering/bewondering naar de waardering die onze Belgische geneesheren en onderzoekers de laatste tijd te beurt is gevallen. Laat me dan ook toe om Julius Caesar te parafraseren. Horum omnium animatissimi sunt Belgae.

EDITORIAAL

Op 24 maart was Roularta Healthcare gastheer voor een eerste virtuele meeting in het kader van het educatieve jaarprogramma 2021. De hoogtepunten van het post-ASCO GI-symposium en de ENETS 2021-conferentie stonden op de agenda.

HIGHLIGHTS

Prof. dr. C. Verslype (UZ Leuven) modereerde deze paneldiscussie over nieuwe inzichten in diagnose en behandeling van neuro-endocriene tumoren (NETS).

HIGHLIGHTS

De lentemeeting van de ImmunoScience Academy (ISA) op 31 maart ging opnieuw virtueel door in de studio's van Roularta Healthcare. In deze editie was er een multidisciplinair debat over de behandelingsduur van immuuncontroleremmers met als shakespeariaanse titel: 'To stop or not to stop? That's the question!'. In dit verslag bespreken we de aanpak bij melanoom en niet-kleincellige longkanker.

HIGHLIGHTS

Op zaterdag 6 maart 2021 vond de achtste Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (BMUC) plaats. BMUC 2021 was een virtuele meeting, wat als voordeel had dat er ook internationale topsprekers deel uitmaakten van de faculty. Met meer dan 300 deelnemers die de meeting online volgden, was deze editie een groot succes. Dit verslag beperkt zich tot een samenvatting van de sessies over nierkanker, blaaskanker en testiskanker.

HIGHLIGHTS

In onze vorige BOhN berichtten we al over de jaarlijkse San Antonio-meeting en bij uitbreiding over de Belgische 'Best of San Antonio'-meeting. We lieten prof. dr. Martine Piccart aan het woord die een uitgebreid overzicht gaf over recente ontwikkelingen binnen de behandeling van het primaire borstcarcinoom. In deze editie van de BOhN laten we prof. dr. Hannelore Denys, medisch oncoloog en kliniekhoofd in het UZ Gent, aan het woord over het gevorderd borstcarcinoom.

HIGHLIGHTS

Radiotherapeut-oncoloog prof. Philip Poortmans (GZA/UA/Iridium Netwerk) mocht dit jaar de St. Gallen International Breast Cancer Award 2021 ontvangen voor zijn bijzondere bijdragen geleverd aan het optimaliseren van de behandelingen voor vroeg-stadium borstkankerpatiënten. Reden genoeg om zijn 'award lecture' in de kijker te zetten. Hierin besprak hij de gemaakte vooruitgang in de radiotherapie (RT), en de huidige rol in de gepersonaliseerde aanpak van vroeg-stadium borstkankerpatiënten.

HIGHLIGHTS

De 47ste jaarlijkse meeting van de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) werd dit jaar al voor de tweede keer virtueel gehouden, van 14-17 maart 2021. Er waren meer dan 6.700 deelnemers - artsen, verpleegkundigen, apothekers, transplantcoördinatoren, psychologen, datawetenschappers en vele andere professionelen.

HIGHLIGHTS

Het European Lung Cancer Virtual Congress (ELCC 2021) bood een 3-daags multidisciplinair platform (25-27 maart) voor state-of-the-art uitwisseling van kennis en expertise over longkanker. Dankzij het virtuele formaat was het congres gemakkelijk toegankelijk voor meer dan 3.300 longkankerspecialisten van over de hele wereld. Het voorzitterschap was in handen van David Planchard (Frankrijk) voor ESMO en Enriqueta Felip (Spanje) voor IASLC. Hierna volgt een selectie uit het ruime aanbod aan wetenschappelijke sessies.

HIGHLIGHTS

Een paar weken terug werd bekend gemaakt dat aan prof. dr. Johan Vansteenkiste, kliniekhoofd van de dienst respiratoire oncologie in het Universitair Ziekenhuis van de KU Leuven, dit jaar de Heine H. Hansen Award werd toegekend. Deze onderscheiding, ingesteld door de International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) en de European Society for Medical Oncology (ESMO), toont erkenning voor een onderzoeker die op internationaal niveau een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek en onderwijs in het domein van longkanker.

HIGHLIGHTS

Een allogene stamceltransplantatie (SCT) is een eerder zeldzame behandeling, maar dit neemt niet weg dat de complicaties zeer ernstig kunnen zijn. Zo is de kans op een graft-versus-host ziekte (GvHD) reëel, en kan deze zelfs levensbedreigend zijn. Bovendien is de impact op de levenskwaliteit niet mals. Volgens hematoloog prof. Hélène Schoemans (UZ Leuven) is het daarom belangrijk patiënten tijdig adequate voorlichting te geven, en hen zo een actieve rol te geven in de vroege opsporing van dergelijke complicaties.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Heel wat wetenschappelijk onderzoek legt de nadruk op het belang van behoud van werk of werkhervatting op de levenskwaliteit bij beroepsactieve kankerpatiënten. Bij zorgverleners in ons land groeit het besef dat ondersteuning van arbeidsparticipatie een onderdeel dient te worden van het zorgaanbod.

SUPPORTIEVE ZORGEN