Belgian Oncology News

Web weergave

Op zaterdagvoormiddag 27 juni ging de Post-ASCO Meeting for Belgium & Luxembourg gewoon door. Het was de eerste virtuele editie die live werd uitgezonden vanuit de Roularta-studio in Zellik. Volgende collega's tekenden present om de meest interessante bevindingen in hun vakgebied te delen: prof. Bart Neyns (immunotherapie), prof. Mario Dicato (algemene hoogtepunten), prof. Bertrand Tombal (urologische kanker), prof. Jan Vermorken (hoofd- en halskanker), prof. Frédéric Kridelka (gynaecologische tumoren), prof. Johan Vansteenkiste (longkanker), prof. Martine Piccart (borstkanker) en prof. Eric Van Cutsem (gastro-intestinale tumoren). Lees verder voor het integrale verslag!

CONGRES

Prof. Mario Dicato, werkzaam op de afdeling hematologie-oncologie van het Centre Hospitalier van Luxemburg maakte een mooie selectie van algemene hoogtepunten die gepresenteerd werden tijdens het virtuele ASCO 2020-congres.

CONGRES

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC, baseerde zijn selectie van het ASCO 2020-congres op nieuwe data binnen prostaat- en blaaskanker die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

CONGRES

Tijdens de post-ASCO-meeting op 27 juni stelde prof. dr. Bart Neyns, diensthoofd medische oncologie UZ Brussel, de meest in het oog springende resultaten voor die dit jaar gepresenteerd werden in het domein van de immuuntherapie. Daarbij ging hij van start met belangrijke resultaten die tot praktijkverandering zullen leiden voor de behandeling van MSI-H/MMRd metastatisch coloncarcinoom.

IMMUUNTHERAPIE - ONLINE LIVE-EDITION OF POST-ASCO MEETING FOR BELGIUM en LUXEMBOURG

Op de post-ASCO-meeting van 27 juni bracht prof. dr. Eric Van Cutsem, hoofd digestieve oncologie UZ Leuven, verslag uit van de nieuwigheden in het domein van gastro-intestinale kanker. Hij ging daarbij van start met de vooruitgang op het vlak van de moleculaire selectie bij het instellen van de behandeling van metastatisch dikdarmcarcinoom.

CONGRES

Prof. Johan Vansteenkiste, diensthoofd van het departement respiratoire oncologie van het Universitair Ziekenhuis in Leuven bracht een mooie selectie van nieuwe studies in longkanker die gepresenteerd waren tijdens het virtuele ASCO-congres.

CONGRES

Prof. dr. Martine Piccart-Gebhart (Jules Bordet Institute, Université Libre de Bruxelles, Breast International Group) gaf een boeiend overzicht van de studies voorgesteld op de virtuele ASCO-meeting 2020.

CONGRES

Prof. dr. Frédéric Kridelka, hoofd van het departement gynaecologie en verloskunde van het universitair ziekenhuis van Luik gaf een overzicht van de studies die voorgesteld werden op de post-ASCO-meeting.

CONGRES

Dr. Christophe Assenmacher (Brussel) begon de meeting met een presentatie over de Retzius-sparende robotgeassisteerde radicale prostatectomie (RARP). Uit een poll bij het publiek bleek dat een op vier deelnemers deze aanpak nog niet kende.

CONGRES

De STAMPEDE-studie heeft een significant overlevingsvoordeel aangetoond bij patiënten met oligometastasen, behandeld met radiotherapie en de standaardzorg. Prof. Prasanna Sooriakumaran (Londen, UK) gaf aan dat ze op basis van deze bevinding wilden onderzoeken of een gelijkaardig effect kan gezien worden bij patiënten met oligometastasen die radicale prostatectomie ondergaan. De poll onder de deelnemers toonde aan dat 59% van hen deze behandeling ook zou overwegen bij patiënten met oligometastasen.

CONGRES

Kennis van het germline (aangeboren) of somatisch (tumoraal) genoom van patiënten met gemetastaseerde castratierefractaire prostaatkanker (mCRPC) laat toe om patiënten doelgericht te behandelen. Het uiteindelijke doel is om onze patiënten beter te helpen, benadrukt prof. Joaquin Mateo (Barcelona, Spanje).

CONGRES

Combinatiebehandelingen met een checkpointinhibitor en een vascular endothelial growth factor inhibitor (IO-VEGF) of een checkpointinhibitor met een anti-CTLA-4-inhibitor zijn de nieuwe standaard in de eerstelijnsbehandeling voor heldercellig niercelcarcinoom met intermediair en laag risico. Dit is gebaseerd op de Keynote 426- en de Checkmate 214-studie die beiden een overlevingsvoordeel aantoonden.

CONGRES

Tijdens de lentemeeting van de Scientific Summits op vrijdag 5 juni werden de belangrijkste nieuwe data binnen nierkanker besproken door prof. Maarten Albersen en prof. Axel Bex.

CONGRES

Prof. Maarten Albersen (Leuven) begint zijn verhaal met een terugblik naar het verleden. Verschillende retrospectieve studies hebben aangetoond dat cytoreductieve nefrectomie een overlevingsvoordeel oplevert voor patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom behandeld met cytokines en later in de behandeling ook met tyrosinekinaseremmers.

CONGRES

Prof. Fonteyne (Gent, België) begon haar uiteenzetting op de virtuele bijeenkomst van Scientific Summits met het duidelijke statement dat radiotherapie te weinig gebruikt wordt voor de behandeling van blaaskanker, zeker in België, maar dat de interesse wereldwijd gelukkig groeit. Ze bracht een mooi opgebouwd verhaal over de rol die radiotherapie kan spelen bij de verschillende stadia van blaaskanker.

CONGRES

Momenteel is neoadjuvante chemotherapie de standaardbehandeling voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker die cystectomie ondergaan, ondanks het feit dat deze behandeling maar 5-13% overlevingsvoordeel oplevert, wat door velen als beperkt beschouwd wordt, begon dr. Powles (Londen, UK).

CONGRES

Tijdens de lentemeeting van de Scientific Summits op vrijdag 5 juni werden de belangrijkste nieuwe data binnen blaaskanker besproken door een multidisciplinair expertenpanel, namelijk prof. Valérie Fonteyne, prof. Tom Powles en prof. Alberto Briganti.

CONGRES

Erectiele problemen en incontinentie kunnen steeds een (langdurige) nevenwerking vormen van een prostaatkankerbehandeling. Omdat de impact op de levenskwaliteit erg groot kan zijn, dient er tijdig voldoende en adequate informatie gegeven te worden over de mogelijke complicaties. Ook de opvolging is belangrijk om klachten op te sporen en weg te werken. In België is er helaas nog vaak sprake van een 'unmet need' en lopen hier nog te veel patiënten onder gebukt.

SUPPORTIEVE ZORGEN

De impact van urine-incontinentie op psychosociaal en professioneel vlak kan enorm zijn. Prof. dr. Stefan De Wachter (UA en Diensthoofd Urologie, UZA) benadrukt dan ook het belang van tijdige en volledige informatieverlening over de behandelingsmogelijkheden.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Uroflowmetrie en plasdagboeken kunnen zowel gebruikt worden voor de diagnose als voor de opvolging van plasproblemen en blaasfunctiestoornissen. Urologische onderzoeken worden normaal op toestellen uitgevoerd in het ziekenhuis of in de praktijk, waarbij artsen maar een beperkt aantal metingen ter beschikking krijgen om een diagnose of keuze van behandeling op te baseren.

INNOVATIE