Belgian Oncology News

Web weergave

Laat me beginnen, beste lezer, om u in naam van de hele redactie niet alleen een aangenaam, maar ook een uitdagend en bovenal een gezond 2022 toe te wensen.

EDITORIAAL

Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen (UA) hebben in samenwerking met het excellentiecentrum NETwerk als eersten wereldwijd circulerend tumor-DNA kunnen identificeren en analyseren in een longitudinale studie met 43 gemetastaseerde NET-patiënten. De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Cancer Research (1) en geven de waarde weer van deze vloeibare biopsie voor de diagnose, prognose en opvolging van NET-patiënten. Een doorbraak van formaat.

IN THE PICTURE

De BGDO organiseerde op 9 december 2021 een educatief programma over lage gastro-intestinale tumoren. Dr. Saskia Carton (Imeldaziekenhuis, Bonheiden) modereerde de sessie adjuvante therapie van het coloncarcinoon en startte de discussie met een casus. Dr. Javier Carrasco (GHdC Charleroi) en prof. dr. Philippe Martinive (Institut Jules Bordet, Brussel) gaven een presentatie en ze bespraken het onderwerp verder in het panel met prof. dr. Marc Peeters (UZ Antwerpen) en prof. dr. Daniël Leonard ( UCL Saint-Luc Brussel).

HIGHLIGHTS

Op dinsdagavond 7 december vond de Belgian Oncology & Hematology (BOhN) -meeting over urogenitale kankers plaats in de studio van Roularta HealthCare. Tijdens deze rondetafeldiscussie presenteerde een multidisciplinair expertpanel zijn/haar wetenschappelijke highlight van 2021, waarna deze werd bediscussieerd onder leiding van prof. dr. Bertrand Tombal, diensthoofd urologie van de Cliniques universitaires Saint Luc (UCL) in Brussel en voorzitter van de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC).

HIGHLIGHTS

Het UZ Leuven, sinds 2010 een ENETS Center of Excellence, organiseerde met Ipsen en Roularta HealthCare op 14 december 2021 de webinar 'NET near to your heart'. Prof. dr. Eric Van Cutsem (UZ Leuven) modereerde de interactieve sessies. Drie sprekers deelden hun ervaring over het carcinoïd syndroom.

HIGHLIGHTS

Het 63e jaarlijkse congres van de American Society of Hematology (ASH) heeft plaatsgevonden van 11 tot 14 december in Atlanta. Het is opnieuw een virtueel congres geweest. Capita selecta in onco-hematologie.

HIGHLIGHTS

Onderzoekers van het UZ Brussel hebben bemoedigende resultaten geboekt in een fase 1-studie, waarbij immuuntherapie intracerebraal wordt geïnjecteerd bij patiënten met een recidief van glioblastoom (1). De prognose van deze patiënten is bijzonder somber en de nood aan nieuwe effectieve behandelingen aldus zeer groot.

INNOVATIE

Palliatieve sedatie betreft een continue, diepe sedatie bij terminale patiënten met ondraaglijke pijn, waarbij de patiënt spontaan aan de ziekte overlijdt. In theorie zijn er enkele duidelijke, fundamentele verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie.

SUPPORTIEVE ZORGEN