Belgian Oncology News

Web weergave

Graag was ik dit editoriaal gestart met het nodige tromgeroffel. Of met een glaasje bubbels met wat pittige snacks erbij in het gezelschap van de volledige redactie. Maar dat kan nu niet. Misschien als we met z'n allen gevaccineerd zijn. Maar zolang wilden we u niet laten wachten. Dus houden we het maar bij gepaste trots. En zeker ook met de glimlach. Omdat hij er is. De nieuwe Belgian Oncology & Hematology News. Wij noemen hem de BOhN. Dat mag u ook doen. Le nouveau BOhN est arrivé, en ja, we zijn er trots op.

EDITORIAAL

Een multidisciplinair team heeft een praktische toolbox ontwikkeld, recent gepubliceerd in The Lancet Oncology (1), waarin gedetailleerde klinische adviezen worden geformuleerd voor het overbruggen van klinische en technische obstakels na primaire systemische therapie voor borstkanker. Radiotherapeut-oncoloog prof. Philip Poortmans (GZA/UA/Iridium Netwerk), één van de initiatiefnemers, benadrukt het nut van deze toolbox voor patiënten die initieel 'borderline' borstsparend behandelbaar zijn.

IN THE PICTURE

Tijdens de BGDO-meeting 'Updates on lower GI tumours' besprak prof. dr. Marc Peeters van het UZ Antwerpen de verschillende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het beslissen over adjuvante chemotherapie voor stadium II-III coloncarcinoom (CRC).

UPDATES

Tijdens de BGDO meeting 'Updates on lower GI tumours' bracht prof. dr. Francesco Sclafani van het Jules Bordet Instituut van de ULB, verslag uit van de resultaten van twee fase 3-studies die een ware doorbraak betekenen voor de behandeling van rectale kanker.

UPDATES

De derde nationale meeting van de ImmunoScience Academy (ISA) op 16 december 2020 werd door de coronapandemie op zijn kop gezet en ging voor het eerst virtueel door. Tijdens deze multidisciplinaire meeting brachten Belgische en Luxemburgse sprekers uit verschillende therapeutische domeinen educatieve presentaties, gefocust op de huidige medische uitdagingen. Met meer dan 250 deelnemende artsen was de virtuele editie van ISA 2020 een groot succes. Hieronder vindt u een kort verslag van de meeting.

HIGHLIGHTS

Op zaterdag 23 januari vond de Elautprijs 2021 plaats als een virtuele meeting in de studio's van Roularta HealthCare. Deze jaarlijkse meeting, georganiseerd door de Belgische Vereniging van Urologen (BVU), biedt jonge collega's en toekomstige urologen de kans om hun werk te presenteren en wetenschappelijke kennis uit te wisselen met ervaren specialisten.

HIGHLIGHTS

Recent werd in de EU een nieuwe indicatie goedgekeurd voor het anti-PDL-1-antilichaam atezolizumab (Tecentriq). Atezolizumab is nu geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) die geen eerdere systemische therapie kregen. Deze nieuwe therapeutische optie voor de behandeling van HCC wordt ook in België terugbetaald.

HIGHLIGHTS

Tijdens de jaarlijkse BGDO-meeting die dit jaar virtueel doorging op 9 januari werden diverse aspecten van rectale kanker besproken door zowel Belgische als buitenlandse experten. De meeting werd ingeleid door prof. dr. Marc Peeters van het UZ Antwerpen, voorzitter van de BGDO. Tijdens het eerste deel van de meeting kwamen de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van interventionele endoscopie en chirurgie bij pre(maligne) letsels aan bod.

HIGHLIGHTS

Zoals elk jaar keken we ook in het covidjaar 2020 met zijn allen uit naar wat het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium ons zou brengen. Net zoals nagenoeg alle congressen in het voorbije en huidige jaar werd het live congres in het charmante, meestal zonnige Texaanse stadje vervangen door een virtueel congres. Naar even goede gewoonte werd ook dit jaar door de BSMO in samenwerking met het Bordet Instituut, op de laatste zaterdag van januari een 'Best of SABCS' georganiseerd, eveneens te bekijken via een virtuele meeting. En voor het tweede jaar op rij organiseerden de Antwerpse ziekenhuizen een post-San Antonio, met als extra doelgroep de borstverpleegkundigen die dankbaar gebruik maakten van deze opportuniteit.

HIGHLIGHTS

We hadden een gesprek met dermatoloog dr. Kristine Rommens (53 jaar), die momenteel behandeld wordt voor borstkanker. Haar ziektetraject is inmiddels lang bezig en kan op zijn minst onconventioneel genoemd worden. Naar eigen zeggen heeft ze er veel uit geleerd en wil ze dat ook graag op deze manier overbrengen.

TESTIMONIAL

Het is inmiddels duidelijk dat de rol van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg alsmaar groter wordt. In combinatie met de supercomputercapaciteit (high-performance computing) beschikbaar vandaag de dag en de mogelijkheden om grote hoeveelheden data op te slaan, kunnen nieuwe AI-algoritmes de gezondheidszorg digitaal transformeren. Met het oog op de oncologie bespreken we de stand van zaken, maar ook de ethische kwesties die zich hierdoor opdringen.

INNOVATIE

Het tRNAtoGO-project, dat gefinancierd wordt door een ERC Starting Grant van de Europese onderzoeksraad, wil tRNA-signaturen opsporen die kenmerkend zijn voor kankerstamcellen. Eén van de doelstellingen is een vroegere diagnose van kankers met een slechte prognose.

DOSSIER

Ongeveer 80% van alle patiënten met hoofd-halskanker (HNC) wordt behandeld met radiotherapie (RT). Dit kan leiden tot ernstige acute en late nevenwerkingen, en een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit. Het is daarom belangrijk om een zeer goede ondersteuning vanuit een multidisciplinair team te voorzien. Een gesprek met radiotherapeut-oncoloog prof. Sandra Nuyts (UZ Leuven) over de voornaamste nevenwerkingen.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Radiotherapie (RT) na borstsparende chirurgie (BCS) verhoogt de locoregionale controle en totale overleving, maar kan gepaard gaan met acute en late toxiciteit. Dit kan een negatieve impact hebben op de cosmetiek en levenskwaliteit (HRQoL). De totale behandelduur en de totale stralingsdosis spelen hier een rol in. Onderzoekers van het UZ Gent zetten daarom in op geaccelereerde hypofractionering van adjuvante RT (vijf fracties in 12 dagen) met simultaan geïntegreerde boosts: een wereldprimeur.

SUPPORTIEVE ZORGEN