...

In België geeft 68,1% van de vrouwen die behoren tot de doelgroep (van 20 tot 69 jaar) aan een baarmoederhalsuitstrijkje te hebben laten uitvoeren in de afgelopen drie jaar. Onder hen heeft 49,0% een uitstrijkje laten uitvoeren in de afgelopen 12 maanden, 35,0% tussen de afgelopen 12 - 24 maanden en 16,0% tussen de afgelopen 24 - 26 maanden. 31% van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 70 tot 79 jaar - buiten de doelgroep dus - geeft aan een uitstrijkje te hebben laten uitvoeren in de afgelopen drie jaar.Het percentage vrouwen in de doelgroep dat in de afgelopen drie jaar een uitstrijkje heeft laten uitvoeren, varieert niet significant in functie van het gewest: het gaat om 67,2% vrouwen in het Vlaams Gewest, om 66,2% in het Brussels Gewest en om 70,4% in het Waals Gewest.