...

Lang blijven zitten correleert met allerhande gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaataandoeningen en een hogere sterfte. Correleert een sedentair leven ook met een hoger risico op overlijden aan kanker?Om die vraag te beantwoorden, heeft een groep uit Texas de gegevens doorgenomen van 8002 zwarte en blanke Amerikanen van 45 jaar of ouder (mediane leeftijd: 69,8 jaar) van wie 3668 mannen (45,8%) die tussen 2003 en 2007 waren gerekruteerd. Bij inclusie in de studie had niemand kanker. Tussen 2009 en 2013 hebben alle proefpersonen een accelerometer aan de heup gedragen gedurende zeven dagen na elkaar behalve tijdens de slaap om objectief de mate van lichaamsbeweging te berekenen. Deze analyse werd uitgevoerd van 18 april 2019 tot 21 april 2020.268 mensen (3,3%) zijn gestorven aan kanker. Bij analyse van de gegevens bleek meer inactiviteit te correleren met een hoger risico om te sterven aan kanker. De kankersterfte was 82% hoger bij de meest sedentaire proefpersonen dan bij de actiefste.De wetenschappers hebben ook vastgesteld dat het risico op kanker met 31% daalde bij de proefpersonen die 30 minuten in zittende houding vervingen door matige tot intense lichaamsbeweging zoals fietsen, en met 8% bij de proefpersonen die 30 minuten zitten vervingen door weinig intense lichaamsbeweging zoals stappen.Zelfs lichte lichaamsbeweging zou dus de kankersterfte kunnen verlagen terwijl lang zitten het risico verhoogt. (referentie: JAMA Oncology, 18 juni 2020, doi:10.1001/jamaoncol.2020.2045)