...

Eerder dit jaar werd reeds aangetoond dat het geneesmiddel afatinib tegen longkanker het risico op verdere ontwikkeling van de kanker met 27% vermindert (progressievrije overleving) ten opzichte van het middel gefitinib. Verder vermindert de tijd tot falen van de behandeling ( tijd tussen het begin en het staken van de behandeling om welke reden dan ook) met 27% wanneer de patiënten afatinib kregen.2 De onlangs gepresenteerde gegevens tonen nu aan dat voor de patiënten die afatanib kregen, ook het risico op overlijden met 14% afname (totale overleving) ten opzichte van de patiënten die de andere behandeling kregen (zonder statistische significantie te bereiken).1 "In de LUX-Lung 7 studie hebben we een afname van het risico op overlijden waargenomen met 14 % bij afatinib versus gefitinib (zonder statistische significantie te bereiken). Deze vaststelling, in combinatie met de significante verbetering van de progressievrije overleving en de tijd tot falen van de behandeling die in deze studie met afatinib werd aangetoond, biedt klinisch relevante inzichten in het verschil tussen de twee behandelingen" verklaart Professor Luis Paz-Ares (mede-hoofdonderzoeker LUX-Lung 7, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid). Bij beide behandelingen, afatinib en gefitinib, maakten patiënten melding van een vergelijkbare levenskwaliteit. 1 Paz-Ares L, et al. Afatinib (A) vs gefitinib (G) in patients (pts) with EGFR mutation-positive (EGFRm+) non-small-cell lung cancer (NSCLC): overall survival (OS) data from the phase IIb trial LUX-Lung 7 (LL7). Abstract LBA43 gepresenteerd tijdens het European Society for Medical Oncology (ESMO) 2016-congres in Kopenhagen (Denemarken), 7 - 11 oktober.2 Park K et al. Afatinib versus gefitinib as first-line treatment of patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open label, exploratory, randomised controlled trial; Lancet Oncol 2016; 17(5): 577-89.Persmededeling Boehringer Ingelheim