...

De terugbetalingsaanvragen zijn via het eHealth platform in te voeren en zullen aan de volgende criteria moeten voldoen (uittreksel uit het hoofdstuk IV §9690000) :Aanvang van de behandeling- Patiënt met een gemetastaseerde pancreaskanker met een ECOG PS ≤2- Aandoening die na een behandeling op basis van gemcitabine verergerd is- Afwezigheid van een eerdere behandeling met irinotecan- Behandeling in associatie met 5-FU en LV- Behandeling goedgekeurd door het Multidisciplinair Oncologisch ConsultVerlenging van de behandelingKlinische evaluatie dient door middel van een gepaste medische beeldvorming te worden uitgevoerd 6, 12 en 18 weken na de start van de behandeling met Onivyde®en nadien om de 8 weken, of vroeger indien de klinische situatie dit vereist. De behandeling moet worden gestopt indien wordt vastgesteld dat er ziekteprogressie volgens RECIST 1.1 criteria is.