...

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen - zogenaamde wearables - kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen, en laten opvolgen. Meer zelfs, volgens stake-holders kan mobile health de facilitator zijn om naar een value based-aanpak van zorg te evolueren. Talloze spelers wereldwijd, nieuwkomers maar ook giganten zoals bijvoorbeeld Google en Apple, wagen zich aan de ontwikkeling van polsbandjes, pleisters, pilletjes... die onze gezondheid meten.Vraag eender welke van deze health start-ups wat het belangrijkste aspect is aan de opbouw van hun toepassing, grote kans dat ze "data" antwoorden. Geen enkele wearable of applicatie kan geïsoleerd functioneren, ze heeft data nodig van ziekenhuizen of artsen."Maar veel health techbedrijven beschikken niet over de juiste tools om vitale parameters te meten; ze missen vaak de nodige accuraat- en veelzijdigheid", zegt Hans Danneels, oprichter en CEO van Byteflies. Met Byteflies ontwikkelde hij, samen met medeoprichter Hans De Clercq, een manier om draagbare sensortoepassingen voor de gezondheidszorg snel(ler) te ontwikkelen."Zeker wat betreft health wearables, bestaat er niet zoiets als one solution fits all", zegt Hans Danneels. "Doorgaans duurt het een à twee jaar om een proof of concept (minimum viable product) te ontwikkelen, voor een schaalbaar product spreken we over vier à vijf jaar. Wetende dat health start-ups in hun eerste jaren weinig kapitaal aantrekken, gaan veel bedrijven in de eerste jaren dan ook ten onder. Naast de uitgebreide regelgeving waaraan dergelijke toepassingen gebonden zijn, zijn potentieel grote klanten zoals ziekenhuizen, apotheken en zorgorganisaties relatief traag in het aankopen van technologie. Investeerders zien wel het potentieel, maar zijn niet bereid om grote risico's te nemen.Meer en meer health ondernemers doen daarom beroep op een derde partij voor de ontwikkeling van hun toepassing. In eigen land is er Byteflies: 'byte' staat voor de geheugencapaciteit van computers en 'flies' verwijst naar mobiele data. "Wij zetten ideeën om in een effectieve wearables zodat de vragende partij zich kan concentreren op haar core business", legt Hans Danneels uit.Concreet ontwikkelden de ingenieurs van het Byteflies-team een platform bestaande uit drie grote 'blokken': hardware, software en data-analyse. Uit elk blok worden de nodige bouwstenen genomen die samengezet worden tot de uiteindelijke wearable, "Een beetje zoals met Lego", vergelijkt Danneels.Wat de hardware betreft, heeft de gebruiker de keuze uit een zogenaamde sensorbibliotheek. "Ruwe en gesynchroniseerde vitale data verzamelen kan een uitdaging zijn", zegt Hans Danneels. "Veel commerciële wearabletoestellen geven alleen toegang tot verwerkte data zoals het aantal stappen en de hartslag. De sensormodules die we ontwikkelden kunnen hartsignalen meten, maar ook blood volume pulse, spiersignalen, hersensignalen, ademhaling, beweging, zweetsignalen, en oogbeweging kunnen meten."Naast de hardware is er uiteraard de software. "We zorgen ervoor dat de data die gemeten worden op een veilige manier en automatisch gecentraliseerd worden in de cloud."Tot slot moeten al de verzamelde data worden omgezet in inzichten. Onderdeel drie van Byteflies' ontwikkelingsstructuur is met andere woorden de data-analyse. "Om dit proces verder te optimaliseren werken we sinds kort samen met machine learningexperts van Google."Die zitten niet eens zo ver af, want naast Antwerpen heeft Byteflies ook een vestiging in San Francisco. "Het is belangrijk om ingeplugged te zijn in het ecosysteem. Bedrijven van over heel de wereld komen naar hier om te zien hoe technologie evolueert."Want het gaat snel, razendsnel. We vragen Hans naar de huidige trends op vlak van wearable- en applicatieontwikkeling in Silicon Valley. Niet geheel onverwacht noemt de Byteflies-CEO twee pistes. Preventie - gaande van het geven van tips voor een gezond(er) leven tot de vroegtijdige detectie van aandoeningen -, en de opvolging van chronische patiënten en patiënten die na een ingreep thuis verder moeten revalideren. Voor de entrepreneurs onder u: de gouden graal van de wearables zou diabetes zijn.Veel van die voortrekkersrol heeft te maken met de mentaliteit, denkt Danneels. "In de VS wordt er meer gekeken naar de opportuniteiten, terwijl we in België misschien eerder naar argumenten zoeken om iets niet te doen. Op zich zijn die argumenten meestal wel gegrond, maar als gevolg wordt er trager vooruitgegaan en minder 'groot' gedacht."Onder haar klanten kan Byteflies dus ook veel Amerikaanse spelers rekenen. Naast health start-ups, zijn dat clinici en ook farmabedrijven. Momenteel is Byteflies, samen met KU Leuven en UZ Leuven, betrokken bij een samenwerkingsproject met biofarmaceutisch bedrijf UCB. Sensoren van Byteflies worden gebruikt om moeilijk te meten epilepsieaanvallen te registreren.De hoge ontwikkelingskosten van geneesmiddelen en evoluerende gezondheidszorgmodellen zetten farmabedrijven onder druk om te innoveren, zegt Hans Danneels. "Eerder dan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 'de gemiddelde mens', zetten farmabedrijven steeds meer in op behandelingen die een combinatie zijn van geneesmiddelen enerzijds, en anderzijds wearables en apps waaruit patiënten feedback kunnen halen om hun behandeling aan te passen", vertelt Hans Danneels vanuit zijn ervaring."De mogelijkheid om op een gemakkelijke manier data te verzamelen over een experimentele behandeling, kan een groot competitief voordeel zijn." Als blijkt dat farmabedrijven successen boeken met dergelijke 'combibehandelingen', zullen ze misschien doordringen tot de standard of care, voegt Hans Danneels nog toe.Hoe zit het in de VS eigenlijk met de integratie van wearables in de klinische praktijk? "Het is nog niet zo dat artsen hun patiënten wearables mee naar huis geven. Maar bepaalde gezondheidsinstellingen zoals Kaiser Permanente Institute for Health Policy, die ook verzekeraar zijn, investeren hier wel sterk in.""Voor artsen, en bij uitbreiding patiënten, gaat het trouwens niet om de technologie of de ruwe data an sich. Het is hen om de inzichten te doen", brengt Hans Danneels ons weer bij de les. En dat is wat Byteflies hen wil aanbieden.Voor o.a. de arts-onderzoeker biedt Byteflies sinds kort een zogenaamde exploration kit aan met vijf sensormodules. "Wie een idee heeft voor een wearable, kan op die manier zelf aan de slag en snel een demo opzetten met enkele patiënten om te zien of het werkt. In een volgende fase kunnen dan grotere tests worden opgezet in de thuisomgeving van patiënten."