Gegevens van een uitgebreide, retrospectieve studie tonen dat zwangerschap het risico van recidief of overlijden niet doet toenemen, ook niet bij vrouwen waarvan de tumor hormoonreceptoren uitdrukt. Er is dus geen reden om een zwangerschapswens op te geven of om abortus voor te stellen bij een niet-geplande zwangerschap.

De LATITUDE-studie toont aan dat vroege toevoeging van abiraterone + prednisone aan de klassieke behandeling met androgeendeprivatie bij personen met gemetastaseerde hoogrisicoprostaatkanker de waarschijnlijkheid van overlijden met meer dan een derde vermindert en de mediane tijd tot progressie meer dan verdubbelt.

Radiotherapie verbetert de symptomen bij patiënten met een compressie van het wervelkanaal. Peter Hoskin et al. hebben onderzocht wat de beste dosis is.