...

De studie werd uitgevoerd bij 5.707 vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen en bij 3.535 vrouwen met een mutatie van het BRCA2-gen in een retrospectief cohortonderzoek en 2.276 vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen en bij 1.610 vrouwen met een mutatie van het BRCA2-gen in een prospectief cohortonderzoek. Vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen die 2, 3 en 4 of meer voldragen zwangerschappen hadden doorgemaakt, liepen respectievelijk 21%, 30% en 50% minder risico op borstkanker dan vrouwen die maar één voldragen zwangerschap hadden doorgemaakt. Ook borstvoeding verlaagde het risico bij vrouwen met een BRCA1-mutatie. Bij vrouwen met een mutatie van het BRCA2-gen daalde het risico op borstkanker enkel als ze minstens vier voldragen zwangerschappen hadden doorgemaakt.Terry MB et al. The Influence of Number and Timing of Pregnancies on Breast Cancer Risk for Women With BRCA1 or BRCA2 Mutations. JNCI Cancer Spectrum. Gepubliceerd op 8 maart 2019. https://doi.org/10.1093/jncics/pky078; https://academic.oup.com/jncics/article/2/4/pky078/5370381?searchresult=1#131860349