...

"De HERA-studie is een van de grootste gerandomiseerde studies van adjuvante therapieën bij de behandeling van vroege stadia van HER2-positieve borstkanker. De resultaten van de trial en de follow-up van acht jaar werden op het congres in Wenen voorgesteld. Op basis daarvan maakten wij twee analyses.