...

De vorsers hebben 1.781 studies in de PubMed-gegevensbank van 1970 tot 2018 doorgenomen, studies die het risico op een invasief recidief hebben geëvalueerd bij vrouwen bij wie een DCIS was gediagnosticeerd en daarvoor waren behandeld, met minstens 10 gevallen van homolaterale invasieve borstkanker en een follow-up van een jaar. 40 van de 1.781 onderzochte studies beantwoordden aan de inclusiecriteria. Het aantal patiënten in de studies lag tussen 52 en 37.692 en de duur van de follow-up bedroeg gemiddeld 3,2 tot 15,8 jaar.Zes van de 26 prognostische factoren correleerden met een significante stijging van het relatief risico op recidief van een invasieve borstkanker na een diagnose van DCIS met 36% tot 84%. Die factoren waren het Afro-Amerikaanse ras [raming = 1,43; 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,15-1,79], premenopauze (raming = 1,59; 95% BI = 1,20-2,11), detectie bij palpatie (raming = 1,84; 95% BI = 1,47-2,29), invasie van de resectieranden (raming = 1,63; 95% BI = 1,14-2,32), hoge histologische graad (raming = 1,36; 95% BI = 1,04-1,77) en een hoge expressie van het eiwit p16 (raming = 1,51; 95% BI = 1,04-2,19).Visser LL et al: Predictors of an Invasive Breast Cancer Recurrence after DCIS: A Systematic Review and Meta-analyses. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2019. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 25 april 2019. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-18-0976. http://cebp.aacrjournals.org/content/early/2019/04/21/1055-9965.EPI-18-0976