...

De studie werd uitgevoerd bij 227 vrouwen met een borstkanker stadium I tot III die werden behandeld met chemotherapie. De vrouwen werden ingedeeld in drie groepen: (Tibetaanse) yoga, stretching en de gebruikelijke zorg (controlegroep).Eén week na het begin van de studie was er geen statistisch significant verschil in slaapstoornissen of vermoeidheid tussen de drie groepen. De inslaaplatentie (gemeten met actigrafie) was evenwel korter bij de vrouwen die Tibetaanse yoga deden, dan in de twee andere groepen. Drie maanden na het begin van de sessies was de inslaaplatentie korter bij de vrouwen die yoga deden. Na zes maanden vertoonden die vrouwen minder slaapstoornissen en een betere slaapkwaliteit dan de vrouwen van de twee andere groepen.Chaoul A et al. Randomized trial of Tibetan yoga in patients with breast cancer undergoing chemotherapy. Cancer 2017. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 20 september 2017 DOI: 10.1002/cncr.30938 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30938/full