...

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de cruciale fase 3-studie ZUMA-7, de grootste en langste studie van een CAR T-celtherapie versus SOC in deze patiëntenpopulatie. Axicabtagene ciloleucel is nu de eerste Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-celtherapie die is goedgekeurd voor patiënten in Europa die niet reageren op eerstelijnsbehandeling. Dit biedt een belangrijke extra behandelingsoptie voor de meest voorkomende vorm van non-Hodgkinlymfoom. Hoewel 60% van de nieuw gediagnosticeerde LBCL-patiënten, inclusief die met DLBCL, zal reageren op hun initiële behandeling, zal 40% hervallen of niet reageren en een tweedelijnsbehandeling nodig hebben (1,2).SOC-therapie voor deze patiëntenpopulatie is van oudsher een proces in meerdere stappen dat naar verwachting zal eindigen met een stamceltransplantatie. Het proces begint met chemo-immunotherapie, en als een patiënt reageert op verdere behandeling en deze kan verdragen, wordt overgegaan op chemotherapie met hoge doses (HDT), gevolgd door een stamceltransplantatie (ASCT)."Deze goedkeuring markeert een belangrijke verschuiving in de behandeling van LBCL wanneer de initiële behandeling heeft gefaald. In ZUMA-7 resulteerde behandeling met axicabtagene ciloleucel in een algemeen beter resultaat voor patiënten dan de standaardbehandeling, vooral wat betreft gebeurtenisvrije overleving, wat een nieuw tijdperk inluidt voor behandeling eerder in het ziektetraject voor meer patiënten," zei professor John Gribben, hoogleraar medische oncologie aan het Cancer Research UK Barts Centre in Londen. "De gegevens van ZUMA-7 hebben ook ons begrip van deze CAR T-celtherapie verbreed, wat belangrijk is omdat deze eerder in het behandeltraject komt. Dit is vooral nuttig voor oudere patiënten en patiënten met medische aandoeningen voor wie de standaardbehandeling misschien moeilijk was."Resultaten van de cruciale fase 3-studie ZUMA-7, de grootste en langste studie van een CAR T-celtherapie versus SOC in tweedelijns LBCL, toonden aan dat bij een mediane follow-up van twee jaar, de met axicabtagene ciloleucel behandelde patiënten een viermaal grotere verbetering hadden in het primaire eindpunt van gebeurtenisvrije overleving (EFS; hazard ratio 0,40; 95% CI: 0,31-0,51, P<0,001) dan de huidige SOC (8,3 maanden versus 2,0 maanden). Bovendien toonde axicabtagene ciloleucel een 2,5-voudige toename van patiënten die na twee jaar in leven waren zonder ziekteprogressie of behoefte aan aanvullende kankerbehandeling versus SOC (41% versus 16%). Verbeteringen in EFS met axicabtagene ciloleucel waren consistent in belangrijke patiëntensubgroepen, waaronder oudere patiënten (HR: 0,28 [95% CI: 0,16-0,46]), primair refractaire patiënten (HR: 0,43 [95% CI: 0,32- 0,57]), hooggradig B-cellymfoom (HR: 0,28 [95% CI: 0,14-0,59]), en dubbel-expressor lymfoompatiënten (HR: 0,42 [95% CI: 0,27-0,67] (3).In de ZUMA-7 studie had axicabtagene ciloleucel een veiligheidsprofiel dat consistent was met eerdere studies. Onder de 170 met axicabtagene ciloleucel behandelde patiënten die beoordeeld konden worden op veiligheid, werden graad ≥3 cytokine release syndrome (CRS) en neurologische voorvallen waargenomen bij respectievelijk 6% en 21% van de patiënten. Er deden zich geen graad 5 CRS of neurologische voorvallen voor. In de SOC-arm had 83% van de patiënten graad ≥3 voorvallen, voornamelijk cytopenieën (lage bloedtellingen) (3).Referenties:1. Leukemia & Lymphoma Society. NHL subtypes. Available at: https://www.lls.org/lymphoma/non-hodgkin-lymphoma/nhl-subtypes Accessed: September 2022.2. Crump M, Neelapu SS, Farooq U, et al. Outcomes in refractory diffuse large B-cell lymphoma: results from the international SCHOLAR-1 study [published correction appears in Blood. 2018 Feb 1;131(5):587-588]. Blood. 2017;130(16):1800-1808. doi:10.1182/blood-2017-03-769620.3. Locke, F.L., Miklos, D.B. et al. (2022) 'Axicabtagene Ciloleucel as Second-Line Therapy for Large B-Cell Lymphoma', N Eng J Med, 386(7), 640-654.