Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 Belgen deze diagnose. 30-40% van die patiënten heeft een tweedelijnsbehandeling nodig, omdat hun kanker terugkomt (recidief) of niet reageert op de eerste behandeling (refractair).

De nieuwe resultaten omvatten een analyse van de uitkomsten voor patiënten die na een tweedelijns Yescarta-therapie of standaardtherapie een vervolgbehandeling kregen voor hun lymfoom, evenals een verkennende analyse van de associatie tussen metabool tumorvolume en klinische uitkomsten.

Deze verdere analyses van de ZUMA-7 studie tonen een consistent voordeel van Yescarta versus standaardzorg in de tweedelijns behandeling van r/r LBCL, ook voor degenen die een latere derdelijns behandeling nodig hebben en zelfs voor specifieke subgroepen van patiënten.

Deze resultaten geven artsen extra vertrouwen in het gebruik van Yescarta als initiële behandeling van recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom.

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 Belgen deze diagnose. 30-40% van die patiënten heeft een tweedelijnsbehandeling nodig, omdat hun kanker terugkomt (recidief) of niet reageert op de eerste behandeling (refractair).De nieuwe resultaten omvatten een analyse van de uitkomsten voor patiënten die na een tweedelijns Yescarta-therapie of standaardtherapie een vervolgbehandeling kregen voor hun lymfoom, evenals een verkennende analyse van de associatie tussen metabool tumorvolume en klinische uitkomsten. Deze verdere analyses van de ZUMA-7 studie tonen een consistent voordeel van Yescarta versus standaardzorg in de tweedelijns behandeling van r/r LBCL, ook voor degenen die een latere derdelijns behandeling nodig hebben en zelfs voor specifieke subgroepen van patiënten. Deze resultaten geven artsen extra vertrouwen in het gebruik van Yescarta als initiële behandeling van recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom.