...

Het is bewezen dat maatregelen zoals de MPOWER-interventies levens redden en de kosten voor gezondheidszorg verlagen. Het MPOWER-rapport werd gelanceerd in 2007 en heeft tot doel de regeringen ertoe te brengen maatregelen op zes niveaus te nemen conform de kaderconventie van de WGO:Het tabaksgebruik vermindert in de meeste landen, maar door de bevolkingsaangroei blijft het totale aantal rokers hoog. Het aantal rokers wordt nu geraamd op 1,1 miljard en ongeveer 80% van de rokers leeft in landen met een laag of een gemiddeld inkomen.In vergelijking met het rapport van 2017 stelt het rapport 2019 het volgende vast :De strijd tegen tabak wordt opgedreven, maar is nog lang niet gestreden.https://www.who.int/tobacco/global_report/en/