Omdat alle landen te weinig investeren in tabakspreventie en vele erop achteruit gaan in vergelijking met de vorige meting, pleiten de onderzoekers ervoor dat elk land een minimum investering doet van € 2 per capita. Met € 0,20 per capita haalt België nog lang niet het aanbevolen budget. Stichting tegen Kanker stelt daarom een extra heffing voor aan de tabaksmultinationals.

Uit dat rapport blijkt ook dat België nog altijd geen officieel beleid heeft om de tabaksindustrie te weren bij besluitvorming rond volksgezondheid en andere domeinen die gekoppeld zijn aan roken, zoals het milieu- of zwerfvuilbeleid. Nochtans geldt bij ons al sinds 2006 de kaderconventie over de strijd tegen het roken van de Wereld Gezondheids Organisatie. Er is dus nog veel werk aan de tabakswinkel.

Omdat alle landen te weinig investeren in tabakspreventie en vele erop achteruit gaan in vergelijking met de vorige meting, pleiten de onderzoekers ervoor dat elk land een minimum investering doet van € 2 per capita. Met € 0,20 per capita haalt België nog lang niet het aanbevolen budget. Stichting tegen Kanker stelt daarom een extra heffing voor aan de tabaksmultinationals. Uit dat rapport blijkt ook dat België nog altijd geen officieel beleid heeft om de tabaksindustrie te weren bij besluitvorming rond volksgezondheid en andere domeinen die gekoppeld zijn aan roken, zoals het milieu- of zwerfvuilbeleid. Nochtans geldt bij ons al sinds 2006 de kaderconventie over de strijd tegen het roken van de Wereld Gezondheids Organisatie. Er is dus nog veel werk aan de tabakswinkel.