...

Onderzoekers hebben de totale sterfte per 100.000 persoonjaren onderzocht en zijn daarbij uitgegaan van het Britse Office for National Statistics. Ze hebben de historische gegevens van 1951-2012 doorgenomen, hebben de gegevens geprojecteerd voor 2013-2060 en hebben de sterfte in 1951 toegepast op de jaren voordien (1930-1950). Om de levensverwachting van mensen die in een bepaald jaar geboren zijn, te berekenen, heeft de groep een flexibel leeftijd-periode-cohortmodel gebruikt om alle kankers en de kankersterfte vooruit te projecteren en een leeftijdsspecifieke extrapolatie om die ramingen naar het verleden te projecteren. Het geraamde risico op ontwikkeling van kanker is gestegen van 38,5% bij de mannen die zijn geboren in 1930 tot 53,5% bij de mannen die zijn geboren in 1960. Bij vrouwen is dat risico gestegen van respectievelijk 36,7% tot 47,5%. De waarschijnlijkheid van ontwikkeling van kanker stijgt met de leeftijd. De ramingen wijzen op een snelle stijging van het cumulatieve risico na de leeftijd van 65 jaar. Meer dan de helft van de kankers die worden gediagnosticeerd na de leeftijd van 70 jaar, wordt gediagnosticeerd bij mensen die geboren zijn in 1960.