...

De vorsers hebben een studie uitgevoerd bij 18.549 patiënten, van wie er 708 de voorgestelde slokdarmresectie hadden geweigerd. 292 (41%) van die 708 patiënten hebben een definitieve chemo-radiotherapie kregen, 256 (36%) sequentiële chemotherapie en radiotherapie, 58 (8,2%) radiotherapie en/of chemotherapie alleen en 102 (14%) geen enkele behandeling. Na 'matching' werden de patiënten die slokdarmchirurgie hadden geweigerd, vergeleken met de patiënten die een preoperatieve behandeling hebben gekregen gevolgd door een heelkundige ingreep (525 in elke groep).De mediane overleving was significant beter in de groep die een neoadjuvante behandeling had gekregen gevolgd door chirurgie, dan bij de patiënten die de operatie hadden geweigerd: respectievelijk 32 en 22 maanden. Zelfs na correctie voor andere risicofactoren bleef het verschil overeind met een absoluut verschil in vijfjaarsoverleving van 12% in het voordeel van de chirurgische groep. De operatie werd vaker geweigerd door oudere vrouwen en patiënten met een slokdarmkanker in een vroeger stadium.54th Annual Meeting of The Society of Thoracic Surgeons. Landerdale Florida 27 januari 2018 (P78). https://www.sts.org/sites/default/files/documents/54AM_AbstractBook_Final2.pdf