...

Zijn antwoord is eenvoudig: in de drie gevallen verslaat Japan de Verenigde Staten.Geen van de experts die de Japanse superioriteit inzake auto's en audiovisueel materiaal erkennen, geeft er zich rekenschap van, en dat geldt trouwens ook voor experts inzake longkanker, aldus Frederic W. Grannis Jr, dat de resultaten van behandeling van longkanker zoveel beter zijn in Japan. Zo bedraagt de vijfjaarsoverleving na longresectie wegens longkanker in Japan 65,7%. In de Verenigde Staten en Europa liggen die cijfers veel lager.