...

Het therapeutische beleid bij rectumkanker verschilt sterk van het ene land tot het andere en zelfs binnen een gegeven land, maar omvat nagenoeg altijd chirurgie.De auteurs van deze studie hebben hun gegevens verzameld in 35 ziekenhuizen in elf landen. In het totaal ging het om 802 patiënten die bij klinisch onderzoek, beeldvorming en endoscopie geen enkel teken van residuele kanker vertoonden na een inductietherapie met chemotherapie en/of radiotherapie. Die patiënten werden niet geopereerd, maar werden opgenomen in een 'wait and watch'-programma met intensieve surveillance op een mogelijk recidief van kanker. Tijdens de eerste twee jaar werden de patiënten om de drie maanden teruggezien voor een klinisch onderzoek, een endoscopie en een MRI. Na een mediane follow-up van 2,6 jaar diende 25% van de patiënten te worden geopereerd wegens een lokaal recidief en werden bij 7% van de patiënten metastasen op afstand gediagnosticeerd. De driejaarsoverleving in de totale patiëntengroep bedroeg 91%. Bij de patiënten met een lokaal recidief was dat 87%. Die cijfers zijn vergelijkbaar met de historische gegevens van patiënten bij wie een heelkundige ingreep werd uitgevoerd na de inductietherapie. Dat is dus goed nieuws, ook al omdat rectumchirurgie toch een risico op ernstige complicaties inhoudt zoals noodzaak tot colostomie en urinaire en seksuele problemen.Van der Valk M. The International Watch & Wait database (IWWD) for rectal cancer: An update. ASCO GI 2017. januari 19-21. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 4S; abstract 521)http://abstracts.asco.org/195/AbstView_195_176001.html