...

Deze studie werd uitgevoerd bij 12.473 patiënten met een NSCLC stadium I, II of III. Volgens die studie zou starten van de chemotherapie 57 tot 127 dagen na de operatie even goede resultaten geven als een chemotherapie die eerder wordt gestart, binnen zes tot negen weken na de operatie zoals aanbevolen. Het overlijdensrisico is bovendien lager na een uitgestelde chemotherapie dan bij patiënten die alleen chirurgisch werden behandeld. De auteurs concluderen dat je altijd chemotherapie moet overwegen bij oordeelkundig geselecteerde patiënten die voldoende goed zijn om de chemotherapie te verdragen en dat je de chemotherapie kan uitstellen tot vier maanden na resectie van het NSCLC.Salazar MC et al. Association of Delayed Adjuvant Chemotherapy With Survival After Lung Cancer Surgery. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 5 januari 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2016.5829http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2595781