...

De auteurs hebben de verschillen in nieuw gediagnosticeerde longkanker tussen mannen en vrouwen onderzocht en hebben het optimale interval voor screening met een CT-scan berekend bij vrouwen en mannen. Ze hebben daarvoor retrospectief de gegevens doorgenomen van 46.766 patiënten bij wie een screenings-CT-scan van de thorax was uitgevoerd. Het stadium van de longkanker op het ogenblik van de diagnose was hoger bij mannen: 82% van de longkankers die werden gediagnosticeerd bij vrouwen, was een stadium 1. Bij mannen was dat maar 49%.Een vaste nodulus was de frequentste (72%) presentatie bij mannen, een horlogeglasvormige nodulus was de frequentste (45%) presentatie bij vrouwen. Bij mannen was een adenocarcinoom het frequentste histologische type (42%) gevolgd door een spinocellulair carcinoom (35%), kleincellige longkanker (18%) en andere types (5%). Bij de vrouwen ging het altijd om een adenocarcinoom.De meeste vrouwen (82%) rookten niet, terwijl 87% van de mannen rookte.ELCC 2017, Genève 5-8 mei 2017. https://cslide.ctimeetingtech.com/library/esmo/browse/itinerary/5566/2017-05-08#2DYx