...

Bij patiënten met een nierkanker in een vroeg stadium wordt vaak een partiële nefrectomie uitgevoerd (in plaats van verwijdering van de hele nier) omdat je zo de tumor kunt wegsnijden met behoud van de nierfunctie. Maar hoe gebeurt een partiële nefrectomie het best: met een robot, laparoscopische of open chirurgie? Dat was nog niet erg duidelijk.De auteurs hebben de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van 98 studies waarin een partiële nefrectomie werd uitgevoerd (met een robot, laparoscopische of open chirurgie) bij in het totaal meer dan 20.000 patiënten.De resultaten waren beter na een gerobotiseerde dan na een open partiële nefrectomie: minder complicaties tijdens en na de operatie, minder kankerrecidief, lagere sterfte en minder nieuwe ziekenhuisopnames. Er was geen verschil in de sterfte aan nierkanker tussen de twee technieken.Een gerobotiseerde partiële nefrectomie was even goed als of soms beter dan een laparoscopische partiële nefrectomie. Er was geen verschil in de frequentie van kankerrecidief, de kankersterfte, de duur van het ziekenhuisverblijf en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames tussen de twee technieken, maar de totale sterfte en het aantal complicaties tijdens en na de operatie waren lager na gerobotiseerde dan na laparoscopische partiële nefrectomie.Cacciamani GE et al. Impact of Surgical Factors on Robotic Partial Nephrectomy Outcomes: Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of Urology, 2018: 200, 258-274. DOI: https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.12.086; https://www.jurology.com/article/S0022-5347(18)42791-7/abstract