...

Chemotherapie met antracyclines, één van de efficiëntste behandelingen voor meerdere kankergezwellen, kan, zoals bekend, irreversibele hartletsels veroorzaken.Vorsers van de University of Alberta hebben kunnen aantonen dat dergelijke letsels zeer vroeg kunnen worden opgespoord met een MRI zodat irreversibele schade kan worden voorkomen. (referentie: Tham EB et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2013;15:48)