...

Vrouwen met de BRCA2-mutatie daarentegen blijken op die jonge leeftijd geen verhoogd risico te lopen. Die vrouwen kunnen de operatie dus gerust uitstellen tot de leeftijd van 40 jaar omdat het risico op ovariumkanker niet zo hoog is. De auteurs van de studie stellen dat het risico op ontwikkeling van ovariumkanker stijgt tot 4,0% bij BRCA1-positieve vrouwen die de profylactische chirurgie uitstellen tot de leeftijd van 40 jaar. Als ze wachten tot de leeftijd van 50 jaar, stijgt dat risico tot 14,2%. Ter vergelijking, de prevalentie van ovariumkanker in de totale vrouwelijke populatie bedraagt slechts 1,4%. Bij vrouwen die drager zijn van beide mutaties, verlaagt een tijdig uitgevoerde preventieve chirurgie het risico op kanker van de eierstokken, de eileiders en het peritoneum met 80% en de totale sterfte tot de leeftijd van 70 jaar met 77%. De auteurs voegen er nog aan toe een profylactische ovariëctomie de sterfte sterker verlaagt dan chemotherapie en even sterk in geval van een BRCA1- als in geval van een BRCA2-mutatie. Finch APM et al. Impact of Oophorectomy on Cancer Incidence and Mortality in Women With a BRCA1 orBRCA2 Mutation. J Clin Oncol 2014 . Online gepubliceerd op 24 februari 2014 voor de papieren versie.