...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 1.022 patiënten jonger dan 30 jaar (55% jonger dan 10 jaar) met een AML die een eerstelijnstherapie hadden gekregen met daunorubicine en mitoxantron. De cardiotoxiciteit werd geëvalueerd door registratie van de bijwerkingen tijdens de follow-up en werd gedefinieerd als een systolische linkerventrikeldisfunctie graad 2 of hoger. De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd tot en met september 2016, na een mediane follow-up van 6,6 jaar, bij de patiënten die nog in leven waren bij het laatste contact.Tijdens een follow-up van 5 jaar heeft 12% van de patiënten cardiotoxiciteit vertoond. Meer dan 70% van de incidenten is opgetreden tijdens de behandeling volgens het protocol. De mediane tijd tot het optreden van cardiotoxiciteit was 4,3 maanden. De evenementvrije vijfjaarsoverleving was significant korter bij de patiënten met cardiotoxiciteit (hazard ratio = 1,57, p = 0,004). Idem wat de totale overleving betreft (HR = 1,59, p = 0,005).Getz KD et al. Occurrence of Treatment-Related Cardiotoxicity and Its Impact on Outcomes Among Children Treated in the AAML0531 Clinical Trial: A Report From the Children's Oncology Group. J Clin Oncol, Online gepubliceerd voor de papieren versie op 31 oktober 2018. DOI: 10.1200/JCO.18.00313 http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.18.00313