...

Op het einde van de studie kon 74% van de patiënten zich per os voeden, van wie 40% enkel per os voeding innam. 58% van de patiënten had hun stemoefeningen dagelijks uitgevoerd. De beste resultaten qua uiteindelijke voeding en de duur van de gastrostomie werden behaald bij de patiënten die het meest per os hadden gegeten en die regelmatig hun oefeningen deden. De slechtste resultaten werden behaald bij de patiënten die de revalidatie niet naleefden en die zich niet per os voedden. De duur van de gastrostomie bedroeg 222 dagen in de minst compliante groep, 157 dagen in de intermediaire groep en 111 in de meest compliante groep. Bij de tussentijdse analyse waren er twee onafhankelijke factoren, die bovendien additieve effecten hadden: het behoud van perorale voeding en oefeningen doen.