...

Op te merken valt dat er in alle studies een groot overwicht bestond van de patiënten die behandeld werden met radiotherapie in vergelijking met orgaansparende heelkundige resectie met of zonder lymfeklieruitruiming.De algemene vijfjaarsoverleving, waarbij 403 patiënten, die heelkundige resectie ondergingen, vergeleken werden met 2.387 patiënten, behandeld met radiotherapie, toonde betere resultaten voor deze die resectie ondergingen (OR was 0,4 met 95% CI 0,29-0,55 ten gunste van heelkundige resectie).De ziektevrije vijfjaarsoverleving, waarbij 310 patiënten die heelkundige resectie ondergingen, vergeleken werden met 2.554 patiënten, behandeld met radiotherapie, toonde eveneens een beter resultaat voor deze, die resectie ondergingen (OR was 0,43 met 95% CI 0,31-0,59 ten gunste van heelkundige resectie).Alhoewel we, wat de lokale controle betreft, moeten opmerken dat het hier om slechts één studie gaat waarbij 25 patiënten, die heelkundige resectie ondergingen vergeleken werden met 90 patiënten, behandeld met radiotherapie, blijkt ook hier een beter resultaat voor deze die resectie ondergingen (OR was 0,71 met 95% CI 0,22-2,32 ten gunste van heelkundige resectie).Alhoewel er in deze meta-analyse geen gegevens bekomen werden wat betreft larynx-sparend resultaat en functionele resultaten na de radiotherapie en heelkunde, breken deze betere vijfjaarsoverlevingsresultaten toch een lans om te opteren voor heelkundige resectie als eerste keuze en radiotherapie enkel voor te behouden voor patiënten die omwille van hun algemene medische toestand niet meer in aanmerking komen voor heelkunde. Een niet te onderschatten voordeel van de heelkundige resectie met halsklieruitruiming is, dat op deze wijze vaak een occulte nodulusmetastase ontdekt wordt, wat resulteert in het uitvoeren van bijkomende radiotherapie en de prognose verbetert. Bijgevolg kan heelkundige resectie best als eerstelijnsbehandeling gehanteerd worden en in geval van recidief of een verder gevorderd stadium kan radiotherapie als salvage- of adjuverende behandeling worden aangewend.Patel, K. B., Nichols, A. C., Fung, K., Yoo, J. and MacNeil, S.D.:Treatment of early stage Supraglottic squamous cell carcinoma: meta-analysis comparing primary surgery versus primary radiotherapy. Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery (2018) 47:19. https://doi.org/10.1186/s40463-018-0262-2