...

In deze studie werden 372 patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom gerandomiseerd: 183 werden behandeld met enzalutamide (160 mg per dag) en 189 met bicalutamide (50 mg per dag). Achtenvijftig (31,5%) mannen in de enzalutamidegroep en 72 (37,7%) in de bicalutamidegroep waren 75 jaar of ouder.In vergelijking met bicalutamide verminderde enzalutamide significant het risico op ziekteprogressie of overlijden en dit zowel in de groep jonger dan 75 jaar (HR 0,38, 95% CI 0,27-0,52, p < 0,0001) als in de groep van 75 jaar of ouder (HR 0,59, 95% CI 0,37-0,92, p = 0,018). Het tijdsinterval tot PSA-stijging was eveneens significant verlengd met enzalutamide tegenover bicalutamide in elke subgroep: bij mannen jonger dan 75 jaar was dit 22,1 maanden in de enzalutamide-arm (95% CI 16,8-33,2) tegenover 8,2 maanden (95% CI 5,6-8,3) in de bicalutamide-arm (HR 0,27, 95% CI 0,18-0,40, p < 0,0001). Bij patiënten van 75 jaar of ouder bedroeg dit tijdsinterval 16,6 maanden (95% CI 11,1-23,1) tegenover 5,8 maanden (95% CI 5,6-8,3) in de enzalutamide- versus de bicalutamidegroep (HR 0,33, 95% CI 0,19-0,57, p < 0,0001). De bijwerkingen waren vergelijkbaar in elke subgroep behalve significant (5% of meer verschil tussen de subgroepen) frequenter voorkomen van voorkamerfibrillatie (0,8% versus 12,1%), urineweginfecties (2,4% versus 20,7%), valincidenten (4,0% versus 12,1%) en verminderde eetlust (6,4% versus 15,5%) in de enzalutamidegroep van 75 jaar of ouder versus deze jonger dan 75 jaar.Het toegenomen risico op valincidenten en belangrijke cardiale bijwerkingen maant aan tot enige voorzichtigheid bij het voorschrijven van enzalutamide aan oudere (> 75 jaar) mannen met belangrijke (cardiale) comorbiditeit.Siemens D. R. Et al.: Efficacy and Safety of Enzalutamide vs Bicalutamide in Younger and Older Patients with Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer in the TERRAIN Trial, J. Urology 2018, 199: 147 - 154. https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.08.080.