...

226 patiënten met een NSCLC stadium I bij wie zou worden gestart met stereotactische radiotherapie (SBRT), werden tussen 2006 en 2012 uitgenodigd voor een test met een toestel dat de grijpkracht van de handen meet. De patiënten moesten gedurende drie seconden zo hard mogelijk drukken op het handvat van het toestel. De meting werd voor elke hand driemaal herhaald. Van de patiënten waren 59% mannen en 41% vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar. De resultaten werden gecorrigeerd voor het geslacht, de leeftijd en de lichaamslengte.De vijfjaarssterfte was 1,5-maal hoger bij de patiënten met een zwakke grijpkracht dan bij de patiënten met een stevige grijpkracht. 31% van de patiënten vertoonde een zwakke grijpkracht en 69% niet. Een zwakke grijpkracht werd gedefinieerd volgens wat normaal was in de algemene bevolking volgens de leeftijd en het geslacht. Andere factoren die correleerden met een hogere vijfjaarssterfte, waren het mannelijke geslacht, een hogere leeftijd en een lagere body mass index.ESTRO 37 20-24 april 2018. Barcelona, Spanje. Abstract # PV0041. https://cld.bz/5RlE5Z/2/