...

De c-statistiek was 0,72 in de cohorte waarin het model werd ontwikkeld, en 0,70 in de cohorte waarin het model werd gevalideerd.Het model werd ontwikkeld na analyse van de gegevens van 2.118 patiënten en werd gevalideerd bij 2.363 patiënten die tussen 2000 en 2016 cisplatine hadden gekregen. Acute nierbeschadiging door cisplatine werd gedefinieerd als een stijging van het serumcreatinine met minstens 0,3 mg/dl binnen twee weken na de eerste toediening van cisplatine.Acute nierbeschadiging door cisplatine werd waargenomen bij 13,6% van de patiënten in de cohorte waarin het model werd ontwikkeld, en bij 11,6% van de patiënten in de cohorte waarin het model werd gevalideerd. Factoren die significant correleerden met acute nierbeschadiging, waren: een leeftijd van 61 tot 70 jaar (odds ratio = 1,64, p = 0,001, score = 1,5) en een leeftijd van 71 tot 90 jaar (OR = 2,97, p < 0,001, score = 2,5) in vergelijking met een leeftijd ≤ 60 jaar (score = 0); toediening van cisplatine in een dosering van 101 tot 150 mg (OR = 1,58, p = 0,007, score = 1) en > 150 mg (OR = 3,73, p < 0,001, score = 3) versus < 100 mg (score = 0); voorgeschiedenis (score = 2) versus geen voorgeschiedenis (score = 0) van hypertensie (OR = 2.10, p <0,001); en een serumalbumine van 2,0 tot 3,5 vs. > 3,5 g/dl (OR = 2,21, p < 0,001, score = 2 voor 1,3-3,5 g/dl en 0 voor > 3,5 g/dl). De geraamde glomerulusfiltratiesnelheid bij inclusie in de studie correleerde niet significant met het risico op ontwikkeling van acute nierbeschadiging.De c-statistiek gebaseerd op de score in de twee groepen was respectievelijk 0,72 en 0,70. Een score van 0, 3,5 en 8,5 correleerde met een waarschijnlijkheid van acute nierbeschadiging van respectievelijk 0,03, 0,12 en 0,51.Motwani SS et al. Development and Validation of a Risk Prediction Model for Acute Kidney Injury After the First Course of Cisplatin. Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 10 januari 2018. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.7161.http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.7161?journalCode=jco