...

Mannen zijn duidelijk meer vertegenwoordigd in de covid-19-populatie (595 [56,9%] van de 1.044 covid-19-patiënten tegenover 145.034 [51,3%] van de 282.878 patiënten uit de controlegroep (OR 1,26; 95% CI 1,12-1,43; p=0,0002), maar er was geen verschil wat de leeftijdsverdeling betreft.Patiënten met hematologische maligne aandoeningen vertoonden een significant verhoogd risico op covid-19-infectie. Dit werd waargenomen voor leukemie, myeloom en lymfoom. Longkanker en prostaatkanker waren dan weer ondervertegenwoordigd.In de covid-19-groep overleden 319 (30,6%) van de 1.044 patiënten en bij 295 (92,5%) was dit te wijten aan covid. Er was een verhoogd risico van overlijden met toenemende leeftijd, gaande van 0,10 bij patiënten in de leeftijdsgroep van 40-49 jaar tot 0,48 in de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder en ook bij mannelijke patiënten (212 [35,6%] van de 595 mannelijke patiënten tegenover 105 [23,6%] van de 445 vrouwelijke patiënten).Een verhoogd risico op fatale afloop van covid-19 werd waargenomen bij leukemie (OR 2,25, 95% CI 1,13-4,57; p=0,023) en patiënten met hematologische maligne aandoeningen (leukemie, lymfoom, en myeloom) vertoonden een hogere incidentie wat betreft behoefte aan hoge flow zuurstoftoediening (OR 1,82, 95% CI 1,11-2,94; p=0,015), niet-invasieve ventilatie (OR 2,10, 95% CI 1,14-3,76; p=0,014), opname op de dienst intensieve zorgen voor ventilatie (OR 2,73, 95% CI 1,43-5,11; p=0,0019).Ook in vergelijking met patiënten met een orgaantumor, bemerkte men een ernstiger of kritischer verloop bij patiënten met hematologische maligne aandoeningen. Daarnaast konden de onderzoekers bij deze groep van patiënten met hematologische maligne aandoeningen een toename van het risico op overlijden vaststellen in geval van recente chemotherapie (OR 2,09, 95 % CI 1,09-4,08; p=0,028). Lee, L.Y.W., Cazier, J-B., Starkey, T. et all: COVID-19 prevalence and mortality in patients with cancer and the effect of primary tumour subtype and patient demographics: a prospective cohort study. Lancet Oncol October 2020; 21: 1309-16. Published Online: August 24, 2020 . https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30442-3.