...

In die studie werd vastgesteld dat het verschil in gezondheid tussen de patiënten die als kind kanker hadden overleefd, en hun broers en zussen mettertijd toenam. Op de leeftijd van 20-34 jaar vertoonden de overlevenden 3,8-maal vaker belangrijke, invaliderende of fatale gezondheidsproblemen dan hun broers en zussen van dezelfde leeftijd. Op de leeftijd van 35 jaar en ouder was dat zelfs vijfmaal vaker. Op de leeftijd van 50 jaar heeft meer dan de helft van de patiënten die als kind kanker hadden overleefd, een ernstig gezondheidsprobleem vertoond tegen minder dan 20% van de broers en zussen van dezelfde leeftijd. Meer dan 22% van de patiënten die als kind kanker hadden overleefd, heeft minstens twee ernstige gezondheidsproblemen vertoond en ongeveer 10% drie of meer. Het ging daarbij om een nieuwe kanker en aandoeningen van het hart, de longen, de lever, de nieren en de endocriene klieren. 25,9% van de patiënten die als kind kanker hadden overleefd en op de leeftijd van 35 jaar geen ernstige gezondheidsproblemen vertoonden, heeft tijdens de daaropvolgende tien jaar een belangrijk gezondheidsprobleem gekregen. Bij de broers en zussen was dat maar 6%.Armstrong GT et al. Aging and Risk of Severe, Disabling, Life-Threatening, and Fatal Events in the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2014: online gepubliceerd voor de papieren versie, 1 maart 2014