...

Compressie van het wervelkanaal is een frequente complicatie bij gemetastaseerde kanker. De meeste patiënten worden gewoonlijk behandeld met radiotherapie om de neurologische functies en de beweeglijkheid te verbeteren. Die behandeling vermindert ook de pijn die kan optreden bij zo'n compressie. Het is echter nog niet duidelijk wat de beste stralingsdosis is. Momenteel wordt een dosis toegediend van 8 tot 40 Gy verdeeld over 20 fracties.Meer = minder?SCORAD III is een internationale studie die werd uitgevoerd bij 688 patiënten in 43 Britse en vier Australische ziekenhuizen. De patiënten werden gerandomiseerd naar één dosis van 8 Gy of vijf fracties van 4 Gy vijf dagen na elkaar, in het totaal dus 20 Gy. De patiënten werden tussen 2008 en 2016 gerandomiseerd per centrum, volgens de ligging van de primaire tumor, de aan- of afwezigheid van metastasen buiten het skelet en het feit of ze al dan niet ambulant waren (score van 1 tot 4, die de functionele mogelijkheden van de patiënt weerspiegelt volgens de ernst van de handicap). Alle patiënten vertoonden een compressie van het wervelkanaal. De primaire tumor was een gemetastaseerde prostaatkanker (44%), longkanker (18%), borstkanker (11%) of maag-darmkanker. De mediane leeftijd van de patiënten was 70 jaar en 73% was van het mannelijke geslacht. Bij inclusie in de studie vertoonde 66% van de patiënten een ambulante status van 1 tot 2.De patiënten kiezenAcht weken na de behandeling vertoonden 69,5% van de patiënten die een enkele dosis hadden gekregen, en 73,3% van de patiënten die 20 Gy hadden gekregen, een status 1-2. Er was geen verschil tussen de behandelingsgroepen. Ook de mediane overleving was vergelijkbaar in de twee groepen: respectievelijk 12,4 en 13,7 weken. In beide groepen heeft ongeveer 20% van de patiënten bijwerkingen ontwikkeld. Lichte tot matig ernstige bijwerkingen waren minder frequent in de groep die één dosis had gekregen, dan in de andere groep. Peter Hoskin: "Het is belangrijk de symptomen van wervelkanaalcompressie snel te herkennen om een optimaal resultaat te kunnen behalen met radiotherapie. Niettegenstaande de vergelijkbare werkzaamheid in de onderzochte populatie zou een langere behandeling toch betere resultaten geven in termen van recidief van metastasen. Het is dus wenselijk die behandeling voor te schrijven bij patiënten met een langere levensverwachting." Radiotherapie met 8 Gy kan dan worden aanbevolen bij patiënten met een kortere levensverwachting. Bij sommige patiënten is ook chirurgie met of zonder radiotherapie een mogelijkheid. Hoskin P et al. SCORAD III: Randomised non-inferiority phase III trial of single dose radiotherapy (RT) compared to multifraction RT in patients (pts) with metastatic spinal canal compression (SCC). ASCO 2017 Abstract # LBA10004.