...

De aanbevolen behandelingsduur bij een vroege adjuvante behandeling van borstkanker met trastuzumab is 12 maanden. Trastuzumab kan echter cardiotoxisch zijn. Je zou dan ook geneigd zijn om de dosering te verlagen om zo de bijwerkingen te verminderen, maar daardoor zou de behandeling wel eens aan werkzaamheid kunnen inboeten. Een logische gedachtegang, maar in feite werd dat nooit echt bewezen. Pivotale studie PHARE, het letterwoord van Protocol for Herceptin® as Adjuvant therapy with Reduced Exposure, is een Franse studie die een vervolg breidt aan de FinHer-studie. In die laatste studie werd aangetoond dat de gunstige effecten die werden behaald na negen weken behandeling met trastuzumab, na één jaar nog altijd duidelijk waren. Daarom heeft het Franse Institut National du Cancer (INCa) een klinische non-inferioriteitsstudie op touw gezet waarin trastuzumab gedurende zes maanden werd vergeleken met trastuzumab gedurende één jaar. De resultaten van de PHARE-studie, een academische studie die alleen werd uitgevoerd met overheidsgelden, werden gepresenteerd door Xavier Pivot (Besançon, Frankrijk). Niet niet-inferieur De ziektevrije overleving (DFS) was 28 % hoger met een behandeling van één jaar dan met een behandeling van zes maanden. "Er kon dus geen non-inferioriteit worden aangetoond en het primaire eindpunt van de studie werd dus niet bereikt", legde Xavier Pivot uit. Bij analyse van de verschillende kenmerken van de patiënten werd gezocht naar kenmerken die mogelijk gepaard gingen met een positief effect bij een behandeling van zes maanden.