...

Het humaan papillomavirus (HPV) is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, kan al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven worden. Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker (ruim 99 procent van de baarmoederhalskankers wordt veroorzaakt door een HPV-infectie), bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.In Vlaanderen biedt de overheid het vaccin tegen HPV gratis aan aan alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee inentingen, die normaal gezien gegeven worden in de loop van één schooljaar. Vlaanderen zit aan een participatiegraad van om en bij de 90 procent in het algemeen. Bij jongens, die sinds september 2019 ook zijn opgenomen in het vaccinatieschema, is er sprake van 87 procent. In vergelijking met andere landen scoort Vlaanderen hoog, al is het volgens minister Beke de bedoeling de vaccinatiegraad zeker bij jongens nog "stelselmatig op te krikken".Vlaanderen heeft nu beslist om voldoende vaccins aan te kopen zodat zeker tot en met juni 2026 de volledige doelgroep gevaccineerd kan worden. Met de aangekochte vaccins kunnen jaarlijks 70.000 jongeren volledig gevaccineerd worden tegen HPV.