...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 1.256.725 mensen die van januari 2006 tot december 2012 in Noorwegen hebben gewoond. De gegevens werden verzameld tijdens de periode 2004-2012 en ze werden geanalyseerd van oktober 2016 tot januari 2017. Gebruik van warfarine werd gedefinieerd als een behandeling gedurende meer dan zes maanden en minstens twee jaar voor de diagnose van kanker. De analyse werd uitgevoerd op alle soorten kanker die tijdens de observatieperiode werden gediagnosticeerd.De cohorte telde 603.350 (45,3%) mannen. 132.687 (10,6%) mensen hebben kanker gekregen tijdens een totale follow-up van 8.008.218 persoonsjaren. 92.942 (7,4%) mensen hadden warfarine ingenomen en de andere 1.163.783 (92,6%) niet. De patiënten in de warfarinegroep waren ouder (mediane leeftijd 70,2 jaar) en waren vaker van het mannelijke geslacht (61,7%). De groep die geen warfarine had gekregen, telde meer vrouwen (52,7%) en was jonger (63,9 jaar). Meer dan driekwart van de gebruikers had warfarine gekregen gedurende meer dan twee jaar. Er werden 8.754 (9,4%) kankers geteld tijdens een follow-up van 430.268 persoonsjaren in de groep van warfarinegebruikers en 123.963 (10,6 %) bij de niet-gebruikers. De frequentste kankers waren prostaat-, long-, colon- en borstkanker. De IRR van kanker ongeacht het type bij de warfarinegebruikers in vergelijking met de niet-gebruikers bedroeg 0,84 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,82-0,86). De IRR van longkanker was 0,80 (95% BI 0,75-0,80), de IRR van prostaatkanker was 0,69 (95% BI 0,65-0,72) en de IRR van borstkanker 0,90 (95% BI 0,82-1,00). Er was geen significant verschil in de incidentie van colonkanker: IRR 0,99 (95% BI: 0,93-1,06).Haaland G et al.: Association of Warfarin Use with Lower Overall Cancer Incidence Among Patients Older Than 50 Years. JAMA Intern Med., 2017; 177: 1774-1780. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.5512. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article -abstract/2661703?redirect=true