...

De onderzoekers hebben het effect van selenium en vitamine E apart of in combinatie onderzocht op het risico op prostaatkanker bij 1.739 deelnemers aan de SELECT-studie bij wie een prostaatkanker was gediagnosticeerd, en bij 3.117 controlepersonen zonder kanker. De studie werd gestart in 2001. Aanvankelijk was voorzien dat ze 12 jaar zou duren, maar ze is in 2008 stopgezet omdat de supplementen negatieve effecten bleken te hebben. De deelnemers werden tijdens de daaropvolgende jaren echter verder gevolgd. Selenium in combinatie met vitamine E beschermt de celmembraan tegen oxidatie door vrije radicalen, maar de wetenschappers hebben nu vastgesteld dat de inname van seleniumsupplementen het risico op hooggradige kanker met 91% verhoogde bij de proefpersonen die geen seleniumtekort hadden. De studie leert ook dat vitamine E-supplementen het risico op prostaatkanker met 63% en het risico op hooggradige prostaatkanker met 111% verhoogden bij mannen met een lage seleniumspiegel. (referentie: Journal of the National Cancer Institute, 22 februari 2014, DOI: 10.1093/jnci/djt456)