...

Deze analyse werd uitgevoerd bij 77.118 patiënten van 50 tot 76 jaar die tussen oktober 2000 en december 2002 waren gerekruteerd in de VITAL-studie. De gevallen van incidente, primaire en invasieve longkanker (n = 808) werden bevestigd bij kruising van die gegevens met een op de populatie gebaseerd kankerregister. Van alle patiënten was de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid van vitamine B- en multivitaminesupplementen over een periode van 10 jaar bekend.Het gebruik van supplementen van vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 correleerde niet met een hoger risico op longkanker bij vrouwen. Het gebruik van vitamine B6- en vitamine B12-supplementen apart (dus niet in de vorm van multivitamines) correleerde met een 30% tot 40% hoger risico op longkanker bij mannen. Bij evaluatie van de gemiddelde dosering over 10 jaar was het risico op longkanker bijna tweemaal hoger bij de mannen die de hoogste hoeveelheid vitamine B6 (> 20 mg/dag, hazard ratio: 1,82, 95% BI1,25-2,65) en vitamine B12 (> 55 µg/d, hazard ratio 1,98, 95% BI 1,32-2,97) innamen dan bij de mannen die geen vitamines van de B-groep gebruikten. Het risico met vitamine B6 en vitamine B12 was nog hoger bij de mannen die rookten bij inclusie in de studie. Het verband tussen vitamine B6 en vitamine B12 en kanker werd waargenomen bij alle histologische types behalve het adenocarcinoom, dat minder gerelateerd is aan roken. Brasky T et al. Long-Term, Supplemental, One-Carbon Metabolism-Related Vitamin B Use in Relation to Lung Cancer Risk in the Vitamins and Lifestyle (VITAL) Cohort. DOI: 10.1200/JCO.2017.72.7735 Journal of Clinical Oncology 35, nr. 30 (oktober 2017) 3440-3448. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.72.7735