...

Achtenvijftig percent van de patiënten was van het mannelijke geslacht en 54% vertoonde al metastasen op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld. 23 185 patiënten (3%) hebben een actieve behandeling geweigerd. 1184 patiënten hebben zelf een einde aan hun leven gemaakt. De mediane tijd tussen de diagnose en de zelfmoord was 7 maanden. In 33,8% van de gevallen heeft de zelfmoord plaatsgevonden binnen 3 maanden na de diagnose. Deze studie toont aan dat het risico op zelfmoord bij patiënten met longkanker 5-maal hoger is dan in de algemene bevolking en dat het risico maximaal is bij aankondiging van de diagnose.