...

De resultaten na vijf jaar zijn een bevestiging van de al eerder gepubliceerde data. Ze bevestigen dat een behandeling die zich specifiek richt op de metastasen bij een terugkerende oligometastatische prostaatkanker leidt tot een betere ADT-vrije overleving in vergelijking met het opvolgen van de patiënt. We komen op deze studie terug in een gesprek met prof. Ost in de eerste BOhN van 2020. Ook andere topics die op deze jaarlijkse meeting rond urologische oncologie, georganiseerd door ASCO, werden gepresenteerd, zullen in dit nummer uitgebreid besproken en geduid worden in interviews met prof. Tombal (prostaat), prof. Seront (nier) en dr. Strijbos (blaas).