...

Vezels hebben een preventief effect op colorectale kanker. De eventuele correlatie tussen inname van vezels en de overleving na het optreden van een colorectale kanker was nog niet onderzocht. De auteurs hebben daarom een studie uitgevoerd bij 1.575 patiënten met een colorectale kanker stadium I tot III, van wie 963 (61,1 %) vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 68,6 jaar. Tijdens een mediane follow-up van acht jaar zijn 773 patiënten gestorven, van wie 174 (22,5 %) aan de kanker. De totale vijfjaarsoverleving was 82% (95% betrouwbaarheidsinterval: 78- 96 %) bij colorectale kanker stadium II en 72% (95% BI: 67- 76 %) bij colorectale kanker stadium III.Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen de inname van vezels via de voeding en de kankerspecifieke sterfte. Bij multivariate analyse was de hazard ratio van overlijden aan colorectale kanker bij elke extra inname van 5 g vezels per dag 0,78 (95% BI: 0,65- 0,93; p = 0,006). De hazard ratio van overlijden ongeacht de doodsoorzaak was 0,86 (95% BI: 0,79- 0,93; p < 0,001). Er werd een lineaire relatie vastgesteld tussen de inname van vezels (nadat de diagnose van kanker was gesteld) en de kankerspecifieke sterfte. Het effect lijkt maximaal te zijn bij inname van 24 g vezels per dag. Een hogere hoeveelheid heeft geen verder effect. Song M et al. Fiber Intake and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 november 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2017.3684. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2661061