...

Vetweefsel kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de ontwikkeling van kanker, afhankelijk van het type vet (wit, bruin of beige).Die verschillende types vet werken op een andere manier en zijn in verschillende mate aanwezig naargelang van de plaats in het lichaam. Visceraal wit vetweefsel is bio-energetisch actiever en heeft een sterker 'precancereus' effect dan onderhuids vetweefsel. Inspanningen om 'te luisteren naar' en te interfereren met de diafonie die leidt tot kanker, zouden ons op het spoor kunnen zetten van nieuwe targets en strategieën om kanker als gevolg van obesitas tegen te gaan.Himbert C et al. Signals from the Adipose Microenvironment and the Obesity-Cancer Link - A Systematic Review. Cancer Prev Res 2017 10 (9) 494-506; DOI:10.1158/1940-6207.CAPR-16-0322. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/10/9/494