...

Dat gebeurde met ofwel het toedienen van zes of acht 21-daagse cycli van VR-CAP (140 patiënten, die behandeld werden met intraveneus rituximab 375 mg/m2, cyclofosfamide 750 mg/m2, doxorubicine 50 mg/m2, en bortezomib 1,3 mg/m2, plus oraal prednisone 100 mg/m2) ofwel R-CHOP (128 patiënten, die behandeld werden met intraveneus vincristine 1,4 mg/m2 [2 mg maximum], rituximab 375 mg/m2, cyclofosfamide 750 mg/m2, en doxorubicine 50 mg/m2, plus oraal prednisone 100 mg/m2).Na een mediane follow-up van 82,0 maanden (IQR 74,1-94,2) bij de overlevende patiënten (82,5 maanden [74,1-94,6] in de VR-CAP-groep versus 81,5 maanden [74,4-93,6] in de R-CHOP-groep), bedroeg de mediane algemene overleving 90,7 maanden (95% CI 71,4 tot niet te bepalen) in de VR-CAP-groep en 55,7 maanden (47,2 tot 68,9) in de R-CHOP-groep (HR 0,66 [95% CI 0,51-0,85]; p = 0,001). Progressie van de aandoening was de voornaamste reden van overlijden in beide groepen (64 [26%] van de 243 patiënten in de VR-CAP-groep versus 92 [13%] van de 244 in de R-CHOP-groep). Men noteerde een overlijden ten gevolge van nevenwerkingen bij 18 (7%) patiënten in beide groepen. De bijwerkingen die de dood tot gevolg hadden in de VR-CAP-groep waren infecties (zeven [3%]) en respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen (vijf [2%]). In de R-CHOP-groep, was overlijden vooral te wijten aan hartaandoeningen (zes [2%]), infecties (zes [2%]), en respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen (acht [3%]). Bij negen (4%) patiënten in de VR-CAP-groep en tien (4%) in de R-CHOP-groep werd het overlijden beschouwd als behandelingsgerelateerd.Hoewel de hematologische toxiciteit meer uitgesproken is in de VR-CAP- dan in de R-CHOP-groep, is het algemeen veiligheidsprofiel van VR-CAP uiteindelijk even aanvaardbaar en toont deze studie aan dat het vervangen van vincristine door bortezomib in het R-CHOP-stelsel (= VR-CAP) de algemene overleving merkelijk verbetert.Robak T, Jin J, Pylypenko H. et al: Frontline bortezomib, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (VR-CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) in transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall survival results of a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol 2018; 19: 1449-58. Published Online October 19, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30685-5.