...

Vorsers van de studie (die werd gepresenteerd op de 12th Annual AACR International Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research, Abstact C20) hebben bij mannen met prostaatkanker vastgesteld dat de mannen met kortere telomeren (lengte van de telomeren in de laagste twee tertielen) in de witte bloedcellen tweemaal meer kans liepen om een agressieve prostaatkanker te vertonen dan mannen met langere telomeren (hoogste tertiel). De vorsers hebben die analyse dan overgedaan bij mannen die rookten of vroeger hadden gerookt. De (ex-)rokers met korte telomeren in hun witte bloedcellen vertoonden viermaal vaker een agressieve prostaatkanker.Post ASCO, 28 oktober 2013